call us +30 210 9210734

 • Presentation Skills & Performance

  Presentation Skills2

  Περιγραφή

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαδραστικό. Έχει ως σκοπό οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν το δυναμικό τους και τα περιθώρια βελτίωσής τους, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν τον στόχο της παρουσίασης τους και να κερδίσουν το ακροατήριό τους.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Σε όλους, ανεξαρτήτως τομέα και ειδίκευσης, που μέρος του ρόλου τους σχετίζεται με τη διεκπεραίωση παρουσιάσεων.

  Λεπτομέρειες

  Στη διάρκεια του  διημέρου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πως λειτουργούσαν πριν, ως παρουσιαστές, και πως θα λειτουργούν μετά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για να επιτευχθεί άμεσο αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μία σύντομη παρουσίαση μπροστά στην ομάδα (προτείνεται να γίνει βιντεοσκόπηση της κάθε παρουσίασης) ενώ κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα κληθούν και πάλι να παρουσιάσουν ένα θέμα που επιθυμούν, αυτή τη φορά όμως αξιοποιώντας τις τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές που έχουν διδαχθεί. Μετά από κάθε παρουσίαση  θα γίνεται ένας κύκλος ανατροφοδότησης και σχολιασμός από τον εκπαιδευτή. Στο πλαίσιο της αυτοβελτίωσης, οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν τις ενέργειες σε πλάνο δράσης (στόχος και ενέργειες σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα).

  Σημεία έμφασης και στόχευσης του εκπαιδευτικού  προγράμματος

  ·         Η παρουσίαση: Τέχνη ή Επιστήμη;

  ·         Ανάλυση του εαυτού μου ως παρουσιαστή

  ·         Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης παρουσίασης

  o   Προετοιμασία Παρουσίασης

  o   Δομή με προσανατολισμό στον κύριο στόχο

  o   Οργάνωση των ιδεών του παρουσιαστή

  o   Χειρισμός πληροφοριών και στοιχείων

  o   Υπολογισμός του χρόνου και της διάρκειας

  o   Ανάλυση του ακροατηρίου και των αναγκών του

  ·         Μέθοδοι σχεδίασης παρουσιάσεων και διαχείρισης της παρουσίασης

  o   Το τρίγωνο της ρητορικής

  o   Αρχές πειθούς και επιρροής

  o   Ακολουθία Μονρώ

  o   Το σχήμα του διαμαντιού

  o   Τα 7 c

  o   Εμπειρίες, Πεποιθήσεις, Ενέργειες, Αποτελέσματα

  ·         Η φωνή ως εργαλείο

  ·         Οι διαφάνειες

  o   Less is more

  o   Keep it simple

  o   Κανόνες και πότε τους σπάμε

  o   Μια εικόνα, χίλιες λέξεις

  ·         Γλώσσα σώματος

  ·         Η σημασία του συναισθήματος

  ·         Προσοχή, μνήμη, δράση

  ·         Βέλτιστες πρακτικές

  o   H έναρξη, ως μοναδική ευκαιρία προσέλκυσης του ενδιαφέροντος

  o   Ο ρόλος του ηγέτη παρουσιαστή: Οδηγώ, καθοδηγώ, ελέγχω

  o   Ενθουσιασμός και όραμα ως παράγοντες επιτυχίας

  o   Τρόποι παρακίνησης του ακροατηρίου

  o   Χειρισμός πρόκλησης και «παρεμβολών» από το ακροατήριο

  o   Χειρισμός ερωτήσεων

  o   PowerPoint Tips & Tricks

  o   Διαχείριση άγχους

  o   Αξιοποίηση παραλληλισμών, παραδειγμάτων, story telling

  o   Χειρισμός oπτικοακουστικών κσι άλλων μέσων

  o   Tips για το κλείσιμο

  ·         Πλάνο δράσης

  Διευκρινήσεις

  ·         Η ροή της εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Θα προηγηθεί προεργασία από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμάσουν μια παρουσίαση πριν την υλοποίηση του προγράμματος. Θα λάβουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία αναλυτικές οδηγίες.

   Διάρκεια

  Δύο Ημέρες (16 ώρες) ή τέσσερα απογεύματα.

  Presentation Skills

  Read More

 • Proactive Management

  proactive manager

  Είναι η επίλυση προβλημάτων σημαντικό μέρος της εργασίας σας;

  Θέλετε να εξερευνήσετε άλλες επιλογές στην επίλυση αυτών των προβλημάτων;

   

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  Απευθύνεται στα στελέχη και τους επαγγελματίες όλων των βαθμίδων και κλάδων.

  Προσέγγιση - Μεθοδολογία

  Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας "be proactive".

  Θεματολογία

  • Γιατί μας «προλαβαίνουν οι εξελίξεις»;
  • τι σημαίνει είμαι proactive;
  • Reactive vs Proactive Management: Γιατί είναι καλύτερο «το προλαμβάνειν του θεραπεύειν» ;
  • Τα χαρακτηριστικά των proactive manager: τι κάνουν διαφορετικά;
  • Οφέλη του proactive management
  • Proactive Management και αποτελεσματικότητα
  • Πως θα γίνω proactive; Bήματα ανάπτυξης
  • Στρατηγικές και εργαλεία ανάπτυξης Proactive Management
  • Proactive Λήψη αποφάσεων
  • Παίρνω πρωτοβουλίες: πότε και γιατί
  • Χτίζω και αναπτύσσω την  proactive ομάδα μου
  • Η επικοινωνία του proactive στελέχους

  Εκπαιδευτικός Στόχος :

  Η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων να λειτουργήσουν proactively σε ότι κάνουν στα πλαίσια της καθημερινής εργασίας τους

  Διάρκεια :

  Μία ημέρα (8 ώρες)

   

  Read More

 • Product Management Excellence

  product management

   

  Γενικά για το σεμινάριο :

  The Product Management Excellence training is structured to follow the typical lifecycle of a product, from initial concept through product launch to ongoing enhancement and product withdrawal. It focuses on the key issues a product manager faces at each stage and provides delegates with the tools and methodologies needed to drive product success throughout.

  Απευθύνεται σε:

  Product managers at all levels.

  Προεργασία

  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το web based Training Needs Analysis (TNA) ερωτηματολόγιο.
  • Συνάντηση του εκπαιδευτή με τους Training Stakeholders (προϊσταμένους συμμετεχόντων και στελέχη τμήματος Training & Development)

  Περιεχόμενα

  PART 1 : Selecting a winning product

  Selecting the right product ideas means increased sales, improved profits and huge efficiency gains across your company. Bearing this in mind, the first part of the course defines a framework that enables a product manager to critically assess the merits and likely success of each idea.

  The role of Product Management

  In examining the characteristics and qualities of a successful product manager, delegates learn how to better deal with some of the common issues that product managers face, where to focus their efforts to be most effective, and how to balance short-term tactical issues with longer-term strategic activities. A significant proportion of this session looks at ways of working more effectively with cross-functional teams and managing the expectations of stakeholders. 

  Concept phase

  Delegates learn techniques for clear market segmentation and about the value of understanding fully the specific drivers and needs for each segment. They then find out how to reach a realistic estimate of market size before moving on to study ways of arriving at a credible revenue estimate. Market attractiveness is also considered.

  Business case phase – Product considerations and market analysis

  Deciding whether certain features, products or even markets are attractive enough to warrant further investment is key. This part of the course therefore demonstrates how to carry out detailed market research – both primary and secondary – and to critically appraise the likely success of new products using market focused metrics. Characteristics such as channel readiness, barriers to entry and spend alternatives are considered as a complete picture of the product opportunity is built.

  Business case phase – Pricing and finance considerations

  Part 1 concludes by examining how to build pricing strategies using different value assessment techniques, such as cost-plus, value-based and competitor indexing methods. In doing so, the pitfalls of each are debated. Business case building is also introduced as a tool to help define the financial benefit a product delivers to its customers. 

  PART 2 : Staying on track

  Business case phase – Competitor analysis

  Understanding your competition gives your company an edge. In this session, delegates find out how to acquire and evaluate detailed competitor information; how to carry out effective competitor analysis at a product and strategic level; and how to make this accessible and useful to the sales team.

  Business case phase – Risk assessment and measuring success

  In this session, delegates complete the components of the business case and review the actual business case template. This provides the all-important standard structure that product managers need to ensure the right information is gathered and shared and that nothing falls through the net. 

  Business case phase – Market requirements

  In order to understand fully who the customers are and how they will use the product, delegates learn how to build User Profiles, User Scenarios and Use Cases to provide a complete picture of product requirements. However, no matter how well planned, requirements can change during product development. The session therefore moves onto the subject of prioritization, a great tool that helps product managers deal with change and manage risk. Delegates learn how to produce and maintain a prioritized feature list, use it to manage risk and requirement trade-off, and how it can assist in the early delivery of a product.

  The build phase

  In product delivery, there are inevitably enormous pressures, both external and internal, working against an on-time delivery that is feature-complete. Couple this with the limited visibility of development progress, and the potential to miss delivery dates or lose key product features becomes a very real threat. To help product managers deal more effectively with these issues, Part 2, closes with an investigation into the reasons behind feature and date changes, strategies to minimize their effect, and methods of working with development to gain real clarity on progress versus plan.

  PART 3 : Product release and refinement

  With a focus on product launch and ongoing planning, the final part of the training is all about maximising sales right through to the end of a product’s life. The following key areas are covered:

  The launch phase

  Using proven tools and templates, delegates learn about the fundamentals of a successful product launch: how to implement a checklist; how to gain buy-in for cross-functional tasks; and how to ensure each deliverable meets the needs of its target audience. This session also focuses on developing positioning statements and data sheets with messages that resonate loudly with customers.

  In-life phase

  A variety of factors influence a product throughout its lifecycle, e.g. new competition, changing customer needs, or advances in technology. In this module, delegates focus on building the framework required to track product success and identify areas of product improvement / enhancement. As a part of this exercise, a win/loss analysis is carried out.

  Retirement phase

  This session examines all of the aspects that need to be considered when a product comes to the end of its life, such as: the effects of product withdrawal on the company’s segments and customers; how customers will meet the needs addressed by the product once it has been removed; how the withdrawal will be communicated to customers, partners and other parties; and timescales for the withdrawal. Also examined are the benefits of carrying out a SWOT analysis based on the effects of product withdrawal on the company and on its customers.

  Communications

  To avoid misaligned customer expectations and a loss of credibility for the product manager, communication is an essential yet complex area. This is the topic of the final training session during which delegates find out about how to communicate effectively with customers and across functions, particularly in the areas of pricing, features, delivery dates and when handling objections.

  Διάρκεια:

  Δεκαέξι (16) ώρες – Δύο ημέρες

  Read More

 • Release, Control and Validation

  ITIL Release Control and Validation

  Γενικά για το σεμινάριο:

  To implement new services in a controlled and cost-effective manner, IT departments must successfully implement ITIL® release, control and validation best practices. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the RCV processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Release, Control and Validation Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve ITIL Intermediate Qualification: Release, Control and Validation Certification. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Exploring the purpose and objectives of the service transition stream
  The scope of the service transition phase in relation to the RCV processes
  Developing an effective service transition strategy
  The approach and best practices in planning and coordinating service transition activities

  Core Release, Control and Validation Processes
  Change management
  Purpose, goals and objectives
  Implementing change with minimal disruption and rework
  Evaluating business, technical and financial aspects
  Achieving successful service transition
  Activities, methods and techniques
  Post-implementation review
  Key metrics to measure success
  Service asset and configuration management (SACM)
  Business value of the SACM process
  Activities, methods and techniques
  Supporting the effective execution of the SACM process using a configuration management system (CMS)
  Describing the tools, activity model and deliverables for executing each key activity
  Effectively measuring the SACM process with metrics
  Typical day-to-day configuration management activities
  Service validation and testing (SVT)
  How SVT creates business value
  Identifying how policies can drive and support the execution of the SVT process
  Triggers, inputs, outputs and interfaces with other processes
  Acquiring relevant test data
  Building quality service deliverables using test levels and test models
  Measuring the SVT process in terms of business value contribution
  Release and deployment management (RDM)
  Analyzing how services are released into production to enable effective use of services
  Planning, scheduling and controlling releases
  Identifying clear planning conditions including pass/fail criteria
  Illustrating the main activities and how they relate to RCV
  The key steps for performing the actual transfer
  Defining metrics for process quality

  Request Fulfillment and Change Evaluation
  Analyzing how service requests should be handled
  Request fulfillment to establish a self-help service practice
  Identifying the differences between request fulfillment and incident management
  Evaluating services against target performance in the context of change
  Meeting committed service level performance
  Intended and unintended effects of a change
  Evaluating predicted service performance and actual performance

  Knowledge Management (KM)
  The business value of the KM process
  Identifying what constitutes an effective KM strategy
  Analyzing the basic layers of the KM concept using the DIKW structure
  Describing the key steps of effective data and information management

  Roles and Responsibilities
  Change management
  Service asset and configuration management
  Release and deployment management
  Request fulfillment and change evaluation

  Technology and Implementation Considerations
  Technology as part of implementing service management
  Evaluation criteria for service management tools
  Identifying good practices with service design
  Challenges, critical success factors and risks
  Managing change in operations
  How to plan and implement service management technologies

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Service Design

  itil service design 1

  Γενικά για το σεμινάριο:

  This course is valuable for those who want to achieve the ITIL® Intermediate Qualification: Service Design Certificate. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  ITIL service design best practices enable IT departments to design services and govern practices, policies and procedures that facilitate the introduction of services into a live environment, thereby ensuring quality service delivery, customer satisfaction and cost-effective service provision. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the service design processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Service Design Certification Exam.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Διάρκεια:  Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Purpose and goals
  Scope of service design
  Doing it right the first time
  Designing new and changed service
  How service design creates business value
  Key Service Design Principles
  Five aspects of service design
  Designing service solutions
  Designing supporting systems and the service portfolio
  Technology architectures, processes and design aspects
  Measurement, methods and metrics

  Service-oriented architecture principles
  Holistic service design
  Design activities and their constraints
  The importance of balanced design
  Service requirements, business requirements and drivers
  Four Ps of Design
  People
  Products
  Processes
  Partners

  Service Design Processes
  Service catalog management
  Managing the service catalog
  Providing a central source of information on IT services delivered to the business by the service provider
  Ensuring the business can view an accurate and consistent picture of IT services available, including details and status
  Service level management
  Negotiating, agreeing and documenting appropriate IT service targets with the business
  Monitoring and producing reports on delivery against agreed level of service
  Capacity management
  Matching capacity of IT to agreed business demands
  Capacity management: right resource, right time, right cost
  Availability management
  Ensuring that availability targets are measured and achieved in a cost-effective manner
  Building availability into the design
  IT service continuity management
  Maintaining ongoing recovery capability to match agreed needs, requirements and time scales
  Developing service continuity and recovery plans
  Aligning plans with business needs over time

  Primary Activities of Service Design
  Technology-related activities
  Requirements engineering: requirement types, activities and techniques
  Data and information management activities
  Techniques within application management
  Investigating service design requirements
  Achieving balance between design and existing strategies
  Ensuring inclusion of governance and security controls
  Assembling the service design package
  Producing, maintaining and revising all services, design processes and documents
  Liaising with other design and planning activities
  Aligning with corporate and IT strategies

  Organizing Service Design
  Roles appropriate within service design and service design-focused processes
  Functional role analysis and the use of the RACI matrix
  Defining service design responsibilities
  Aligning information security with business security
  Managing suppliers to ensure quality and value for money

  Service Design and Technology
  Technology considerations for service design
  The tools that benefit service design
  Requirements for service design

  Implementation Challenges and Risks
  The six-stage implementation approach
  Measurements of service design
  Outlining the challenges and risks facing service design
  Establishing critical success factors and key performance indicators (KPIs)
  Developing risk-benefit analyses for adoption of service design

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Service Offerings and Agreements

  ITIL Service Offerings and Agreements

  Γενικά για το σεμινάριο:

  By implementing ITIL® service offerings and agreements best practices, IT departments can ensure high levels of customer satisfaction by integrating demand and supplier management with the service portfolio and service catalog. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the SOA processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Service Offerings and Agreements Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve ITIL Intermediate Qualification: Service Offerings and Agreements certification. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  The context in the service lifecycle of the SOA processes
  Strategy management for IT services
  Design coordination

  Service Portfolio and Service Catalog Management
  Principles of service portfolio management
  Relationship to the service catalog and service pipeline
  Thinking strategically
  Achieving customer focus
  Designing the service portfolio
  Allocating resources
  Linking business and IT services
  Integrating the service catalog into the service portfolio
  Purpose, goals and objectives
  Technical and business service catalogs
  Detailing operational services
  Using key metrics and critical success factors
  Producing a service catalog

  Service Level Management (SLM)
  Service level management goals
  The significance of SLM to the service lifecycle
  How SLM creates business value
  Analyzing and explaining the scope of the process
  Policies, principles and basic concepts of SLM
  The service level management process
  Process activities and how they relate to the service lifecycle
  Negotiating service level agreements (SLAs)
  Deliverables, roles and responsibilities
  SLAs, OLAs and review meetings
  Service improvement plans
  Monitoring service performance against SLAs

  Demand and Supplier Management
  Demand management
  Activity-based demand management and business activity patterns
  Managing capacity to maximize value
  Identifying patterns of business activity
  Connecting demand management to the service portfolio
  Supplier management
  Analyzing the use of the supplier management process
  Process, scope and objectives
  Evaluating new suppliers
  Supplier categorization and maintenance of the supplier and contract database
  Ensuring supplier performance
  Contract management and administration

  Financial Management for IT Services
  How financial management contributes to the service lifecycle
  Managing financial considerations
  The scope, purpose and goals of the process
  Basic concepts: funding, accounting and charging
  Principles of financial management
  Value to the business
  Building a business case
  Applying information management
  Generating and disseminating information
  Dealing with challenges and risks

  Business Relationship Management (BRM)
  The purpose, objectives and scope of BRM
  Process activities, methods and techniques
  Triggers, inputs, outputs and interfaces
  Critical success factors and key performance indicators

  Roles and Responsibilities
  Service portfolio management
  Service catalog management
  Service level management
  Supplier manager

  Technology and Implementation Considerations
  Technology implementation as part of implementing service management
  Special technology functions related to SOA
  Generic requirements and evaluation criteria
  Good practices for implementation
  Challenges, critical success factors and risks

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Service Operation

  itil service operation 1

  Γενικά για το σεμινάριο:

  In order to provide effective and efficient delivery and support of key services and to ensure fair value for the customer and service provider, IT departments must successfully implement ITIL® service operation best practices. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the service operation processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Service Operation Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve the ITIL Intermediate Qualification: Service Operation Certificate. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Service operation and the overall ITIL Lifecycle
  Principles and objectives
  Functions and common activities
  How service operation creates business value
  Balancing conflicting goals
  Internal IT vs. external business view
  Stability vs. responsiveness
  Quality of service vs. cost of service
  Reactive and proactive activities

  Core Service Operation Processes
  Policies, principles and basic concepts
  Purpose and objectives
  Value to business
  Process activities, methods and techniques
  Triggers, inputs, outputs and interfaces
  Challenges and risks
  Primary ITIL processes within service operation
  Event management: active and passive monitoring
  Restoring normal service quickly through incident management
  Request fulfillment
  Managing problems with root cause analysis
  Access management

  Common Service Operation Activities
  Monitoring and control of IT operations
  Detecting the status of services and CIs
  Taking appropriate corrective action
  Console management/operations bridge: a central coordination point for monitoring and managing services
  Management of the infrastructure
  Mainframe, server and network management
  Storage and database administration
  Managing directory services and desktop support
  Facilities and datacenter management
  Improving operational activities
  Operational aspects of processes from other lifecycle phases
  Change, configuration and release
  Availability
  Capacity
  Service continuity

  Organizing for Service Operation
  Mapping service operation functions to activities
  Roles and responsibilities
  Understanding the organizational context
  Service operation structure
  Service desk
  Technical management
  IT operations management
  Application management
  Key functions of the service desk
  Logging incidents and requests
  First-line investigation and diagnosis
  Managing the lifecycle of incidents and requests
  Keeping users informed
  Structuring the service desk
  Local vs. centralized
  The virtual service desk
  Follow-the-sun operation

  Technology-Related Issues
  Technology, tools and expertise requirements
  Defining architecture standards
  Involvement in the design and build of new services and operational practices
  Contributing to service design, service transition and continual service improvement projects
  Evaluating change requests
  Matching technology to the organizational situation

  Implementation Challenges and Risks
  Managing change in service operation
  Service operation and project management
  Assessing and managing risk
  Operational staff in design and transition
  Planning and implementing service management technologies
  Identifying critical success factors (CSFs) and how they contribute to service operation

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

   

  Read More

 • Service Strategy

  itil service strategy1 300x300

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Service strategy provides the skills to leverage the service lifecycle as a strategic asset. Service strategy offers guidance on designing, developing and implementing ITIL® service management. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the service strategy processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Service Strategy Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve the ITIL Intermediate Qualification: Service Strategy Certificate. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Διάρκεια:  Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction to Service Strategy
  Core concepts
  Purpose and objectives of service strategy
  Scope of service strategy and value to business

  Service strategy and the overall ITIL lifecycle
  Strategy concepts and practices applied to service management and IT
  The context of service strategy in relation to design, transition, operation and continual process improvement
  Exploring strategic perspectives, plans, positions and patterns
  Service Strategy Principles
  Deciding on service strategy
  Defining services
  Basic approach to deciding a strategy
  Utilizing the four Ps of service strategy
  Perspective
  Position
  Plan
  Pattern
  Strategy and opposing dynamics
  Leveraging the combined use of utility and warranty
  Defining and creating value
  Assets: customer, service and strategic
  Choosing service providers
  Meeting business outcomes
  Outperforming competitors
  Service economics and sourcing strategies
  Strategy inputs and outputs within the service lifecycle

  Service Strategy Processes
  Creating effective service strategies
  Integrating the five service strategy processes with the lifecycle
  Creating value for the business
  Strategy execution
  Strategy and financial management for IT services
  Purpose and objectives
  Describing the process activities
  Service portfolio management
  Identifying process activities, methods and techniques
  Applying value to business
  Demand management
  Strategies for demand management
  Profiling, segmentation and service packaging strategies
  Demand and customer outcomes
  Business relationship management
  Distinguishing triggers, inputs, outputs and interferences
  Critical success factors and key performance indicators
  Challenges and risks

  Analyzing IT Governance
  What is IT governance?
  How strategy relates to governance
  Setting strategy
  Leveraging governance frameworks and bodies to set strategy
  Implementing governance
  Evaluate, direct, monitor
  Producing a governance framework
  Distinguishing governance bodies

  Technology Considerations
  Organizing for service strategy
  Identifying organizational development
  Applying organizational departmentalization
  Deciding organizational design
  Technology and service strategy
  Automating service
  Analyzing and producing service interfaces

  Implementing Service Strategy
  Developing implementation strategies that follow a lifecycle approach
  Implementation through the lifecycle
  Following a lifecycle approach

  Critical Success Factors and Risks
  Providing insight and guidance for strategic challenges, risks and critical success factors
  Determining the viability of strategic positions and plans
  Challenges, benefits and risks
  Types of risks and high-level approaches for mitigating risk

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Service Transition

  itil service transition

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Successful implementation of ITIL® service transition best practices enables IT departments to develop capabilities for transitioning new and changed services into operations, ensuring that requirements are effectively realized while controlling the risks of failure and disruption. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the service transition processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Service Transition Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve the ITIL Intermediate Qualification: Service Transition Certificate. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Purpose and objectives
  Linking service transition to other ITIL lifecycle stages
  How service transition creates business value
  Service transition principles: the concept of service and the role of utilities and warranties

  Key Principles of Service Transition
  Establishing a formal policy and common framework for implementation of all required changes
  Supporting knowledge transfer, decision support and the reuse of processes, systems and other elements
  Anticipating and managing course corrections
  Ensuring involvement of service transition requirements throughout the lifecycle
  Optimizing service transition performance and typical metrics that can be used

  Primary ITIL Processes within Service Transition
  Change management
  Managing changes in a controlled and consistent manner with minimum disruption
  Maintaining standardized methods for efficient and prompt handling of all changes
  Optimizing business risk
  Service asset and configuration management
  Identifying, controlling and accounting for service assets and CIs
  Recording all changes in the configuration management system
  Knowledge management
  Enabling informed decision making with a service knowledge management system
  The Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom structure
  Release and deployment management
  Assembling and positioning all aspects of services into production
  Establishing effective use of new or changed services
  Delivering changes at optimized speed, risk and cost
  Other considerations
  Transition planning and support
  Service validation and testing
  Evaluating performance vs. expectations

  Managing People through Service Transitions
  The nature, purpose and value of supporting service transition activities
  Managing communications and commitment
  Managing organizational and stakeholder change
  Stakeholder management
  The role and requirements of service transition in other ITIL processes

  Organizing for Service Transition
  Roles and responsibilities
  Applying service transition to multiple circumstances
  Identifying the organizational context

  Technology-Related Issues
  Defining technology and tool requirements
  Analyzing the technology requirements for the elements of service transition
  Supporting service transition through technology
  Integrating service transition into the entire lifecycle
  Matching technology to the organizational situation

  Implementing and Improving Service Transition
  Implementing service transition in a virtual or cloud environment
  The challenges facing service transition
  Identifying CSFs and risks that affect the viability of new and changed services
  Establishing critical success factors and key performance indicators (KPIs)
  Estimating benefits and risks for new or changed services
  Incorporating external factors into the analysis

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Six Sigma Black Belt

  six sigma black belt

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Το σεμινάριο προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την απόκτηση της πιστοποίησης Six Sigma Black Belt.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που με την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης (processimprovement) και ενδιαφέρονται να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσέγγισηςSIXSIGMAστην μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρίας με παράλληλη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  six sigma black 600x338

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  1.0 Define Phase

  1.1 The Basics of Six Sigma
  1.1.1 Meanings of Six Sigma
  1.1.2 General History of Six Sigma & Continuous Improvement
  1.1.3 Deliverables of a Lean Six Sigma Project
  1.1.4 The Problem Solving Strategy Y = f(x)
  1.1.5 Voice of the Customer, Business and Employee
  1.1.6 Six Sigma Roles & Responsibilities

  1.2 The Fundamentals of Six Sigma
  1.2.1 Defining a Process
  1.2.2 Critical to Quality Characteristics (CTQ’s)
  1.2.3 Cost of Poor Quality (COPQ)
  1.2.4 Pareto Analysis (80:20 rule)
  1.2.5 Basic Six Sigma Metrics
  a. including DPU, DPMO, FTY, RTY Cycle Time, deriving these metrics and these metrics

  1.3 Selecting Lean Six Sigma Projects
  1.3.1 Building a Business Case & Project Charter
  1.3.2 Developing Project Metrics
  1.3.3 Financial Evaluation & Benefits Capture

  1.4 The Lean Enterprise
  1.4.1 Understanding Lean
  1.4.2 The History of Lean
  1.4.3 Lean & Six Sigma
  1.4.4 The Seven Elements of Waste
  a. Overproduction, Correction, Inventory, Motion, Overprocessing, Conveyance, Waiting.
  1.4.5 5S
  a. Straighten, Shine, Standardize, Self-Discipline, Sort

  2.0 Measure Phase

  2.1 Process Definition
  2.1.1 Cause & Effect / Fishbone Diagrams
  2.1.2 Process Mapping, SIPOC, Value Stream Map
  2.1.3 X-Y Diagram
  2.1.4 Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)

  2.2 Six Sigma Statistics
  2.2.1 Basic Statistics
  2.2.2 Descriptive Statistics
  2.2.3 Normal Distributions & Normality
  2.2.4 Graphical Analysis

  2.3 Measurement System Analysis
  2.3.1 Precision & Accuracy
  2.3.2 Bias, Linearity & Stability
  2.3.3 Gage Repeatability & Reproducibility
  2.3.4 Variable & Attribute MSA

  2.4 Process Capability
  2.4.1 Capability Analysis
  2.4.2 Concept of Stability
  2.4.3 Attribute & Discrete Capability
  2.4.4 Monitoring Techniques

  3.0 Analyze Phase

  3.1 Patterns of Variation
  3.1.1 Multi-Vari Analysis
  3.1.2 Classes of Distributions

  3.2 Inferential Statistics
  3.2.1 Understanding Inference
  3.2.2 Sampling Techniques & Uses
  3.2.3 Central Limit Theorem

  3.3 Hypothesis Testing
  3.3.1 General Concepts & Goals of Hypothesis Testing
  3.3.2 Significance; Practical vs. Statistical
  3.3.3 Risk; Alpha & Beta
  3.3.4 Types of Hypothesis Test

  3.4 Hypothesis Testing with Normal Data
  3.4.1 1 & 2 sample t-tests
  3.4.2 1 sample variance
  3.4.3 One Way ANOVA
  a. Including Tests of Equal Variance, Normality Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

  3.5 Hypothesis Testing with Non-Normal Data
  3.5.1 Mann-Whitney
  3.5.2 Kruskal-Wallis
  3.5.3 Mood’s Median
  3.5.4 Friedman
  3.5.5 1 Sample Sign
  3.5.6 1 Sample Wilcoxon
  3.5.7 One and Two Sample Proportion
  3.5.8 Chi-Squared (Contingency Tables)
  a. Including Tests of Equal Variance, Normality Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

  4.0 Improve Phase

  4.1 Simple Linear Regression
  4.1.1 Correlation
  4.1.2 Regression Equations
  4.1.3 Residuals Analysis

  4.2 Multiple Regression Analysis
  4.2.1 Non- Linear Regression
  4.2.2 Multiple Linear Regression
  4.2.3 Confidence & Prediction Intervals
  4.2.4 Residuals Analysis
  4.2.5 Data Transformation, Box Cox

  4.3 Designed Experiments
  4.3.1 Experiment Objectives
  4.3.2 Experimental Methods
  4.3.3 Experiment Design Considerations

  4.4 Full Factorial Experiments
  4.4.1 2k Full Factorial Designs
  4.4.2 Linear & Quadratic Mathematical Models
  4.4.3 Balanced & Orthogonal Designs
  4.4.4 Fit, Diagnose Model and Center Points

  4.5 Fractional Factorial Experiments
  4.5.1 Designs
  4.5.2 Confounding Effects
  4.5.3 Experimental Resolution

  5.0 Control Phase

  5.1 Lean Controls
  5.1.1 Control Methods for 5S
  5.1.2 Kanban
  5.1.3 Poka-Yoke (Mistake Proofing)

  5.2 Statistical Process Control (SPC)
  5.2.1 Data Collection for SPC
  5.2.2 I-MR Chart
  5.2.3 Xbar-R Chart
  5.2.4 U Chart
  5.2.5 P Chart
  5.2.6 NP Chart
  5.2.7 X-S chart
  5.2.8 CumSum Chart
  5.2.9 EWMA Chart
  5.2.10 Control Methods
  5.2.11 Control Chart Anatomy
  5.2.12 Subgroups, Impact of Variation, Frequency of Sampling
  5.2.13 Center Line & Control Limit Calculations

  5.3 Six Sigma Control Plans
  5.3.1 Cost Benefit Analysis
  5.3.2 Elements of the Control Plan
  5.3.3 Elements of the Response Plan

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη μεθοδολογία LeanSixSigmaBlackBeltκαι να αποκτήσουν την πιστοποίηση.

  Διάρκεια: 

  Το σεμινάριο διαρκεί δέκα ημέρες (80 ώρες).

  Master Black Belt

  Read More

 • Six Sigma Green Belt

  six sigma green belt

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Το σεμινάριο προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την απόκτηση της πιστοποίησης Lean Six Sigma Green Belt.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης (process improvement) και  την εφαρμογή της προσέγγισης LEAN SIX SIGMA στην μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρίας με παράλληλη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  6s Green Belt

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  This course is an accelerated foundation course concentrating on the Lean Six Sigma methodology. Delegates explore the Lean Six Sigma DMAIC Project Structure. Elements of each phase which are covered in the course include:

   

  Define Phase

  • Project Charter
  • Voice of the Customer and Critical to Quality Requirements
  • SIPOC
  • Stakeholder Analysis
  • Scoping Projects and team building
  Measure Phase
  • Process Stapling
  • Process Mapping to include Deployment Flow Charts and Value Stream Mapping
  • Output (Y) and Input (X) Measures
  • Data collection
  • Introduction to sampling techniques
  • Variation
  • Statistical Process Control and Process Capability
  Analyse Phase
  • Fishbone Diagrams
  • Root Cause Analysis
  • Basic graphical analysis
  • Waste (in processes)
  • Process Flow
  • Overview of data analysis techniques
  Improve Phase
  • Spaghetti Diagrams
  • SMED
  • 5S
  • Process Leveling and Sequencing
  • Creative Thinking
  • N/3
  • Paired Comparisons
  • Priority Matrices
  • Project pilots
  • Tree and Arrow Diagrams
  • FMEA
  • Poke Yoka
  Control Phase
  • Process Control and Process Management
  • SPC and Capability
  • Standardisation
  • Response Plans and Storyboards
  A number of individual and team exercises are used to reinforce the concepts and encourage use of the tools. This course provides sufficient background for delegates to begin refining, in detail, their own projects and start the DMAIC approach.

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη μεθοδολογία Lean Six Sigma Green Belt και να αποκτήσουν την πιστοποίηση.
  Διάρκεια:  Πέντε Ημέρες (40 ώρες)
  sigma green small

  Read More

 • Six Sigma Yellow Belt

  six sigma yellow belt

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επαφή και κατανόηση των βασικών αρχών της προσέγγισης Six Sigma που ήδη εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Το σεμινάριο προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την απόκτηση της πιστοποίησης Six Sigma Yellow Belt.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που με την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης (processimprovement) και ενδιαφέρονται να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσέγγισηςSIXSIGMAστην μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρίας με παράλληλη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  6s Yellow Belt

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  1.1 The Basics of Six Sigma
  1.1.1 Meanings of Six Sigma
  1.1.2 General History of Six Sigma & Continuous Improvement
  1.1.3 Deliverables of a Lean Six Sigma Project
  1.1.4 The Problem Solving Strategy Y = f(x)
  1.1.5 Voice of the Customer, Business and Employee
  1.1.6 Six Sigma Roles & Responsibilities

  1.2 The Fundamentals of Six Sigma
  1.2.1 Defining a Process
  1.2.2 Critical to Quality Characteristics (CTQ’s)
  1.2.3 Cost of Poor Quality (COPQ)
  1.2.4 Pareto Analysis (80:20 rule)
  1.2.5 Basic Six Sigma Metrics
  a. including DPU, DPMO, FTY, RTY Cycle Time, deriving these metrics and these metrics

  1.3 Selecting Lean Six Sigma Projects
  1.3.1 Building a Business Case & Project Charter
  1.3.2 Developing Project Metrics
  1.3.3 Financial Evaluation & Benefits Capture

  1.4 The Lean Enterprise
  1.4.1 Understanding Lean
  1.4.2 The History of Lean
  1.4.3 Lean & Six Sigma

  1.4.4 The Seven Elements of Waste
  a. Overproduction, Correction, Inventory, Motion, Overprocessing, Conveyance, Waiting.
  1.4.5 5S
  a. Straighten, Shine, Standardize, Self-Discipline, Sort

  2.0 Measure Phase

  2.1 Process Definition
  2.1.1 Cause & Effect / Fishbone Diagrams
  2.1.2 Process Mapping, SIPOC, Value Stream Map
  2.1.3 X-Y Diagram
  2.1.4 Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)

  2.2 Six Sigma Statistics
  2.2.1 Basic Statistics
  2.2.2 Descriptive Statistics
  2.2.3 Normal Distributions & Normality
  2.2.4 Graphical Analysis

  2.3 Measurement System Analysis
  2.3.1 Precision & Accuracy
  2.3.2 Bias, Linearity & Stability
  2.3.3 Gage Repeatability & Reproducibility
  2.3.4 Variable & Attribute MSA

  2.4 Process Capability
  2.4.1 Capability Analysis
  2.4.2 Concept of Stability
  2.4.3 Attribute & Discrete Capability
  2.4.4 Monitoring Techniques

  3.0 Control Phase

  3.1 Lean Controls
  3.1.1 Control Methods for 5S
  3.1.2 Kanban
  3.1.3 Poka-Yoke (Mistake Proofing)

  3.2 Six Sigma Control Plans
  3.2.1 Cost Benefit Analysis
  3.2.2 Elements of the Control Plan
  3.2.3 Elements of the Response Plan

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη μεθοδολογία Lean Six Sigma Yellow Belt και να αποκτήσουν την πιστοποίηση.

  Διάρκεια:  Τρείς ημέρες (24 ώρες).

  Lean Six Sigma Yellow Belt Official Exam 1

  Read More

 • Story Telling

  storytelling

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Data-driven information tends to speak to people's intellect – while stories stir their imagination and reach their feelings. That's what makes stories such a powerful tool to engage and motivate.
  This storytelling course will equip you with the skills and confidence to use the power of storytelling in your communications.
  Understanding the dynamics of storytelling will help you deliver your business messages in a more compelling way. This will increase your influence and help you drive the business forward, whether you're a marketer talking about the brand, a manager getting buy-in from staff or a leader sharing your vision.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This storytelling course is suitable for all those who have to present and communicate with passion and engage directly with peoples feelings.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  The course content may include many of the exercises listed below, and any additional material that the trainers feel is relevant to the delegates on the day.

  Delegate Input

  • Each participant has the opportunity to say what he or she would like to take away from the day. This allows us to adapt the programme to make sure we meet everyone’s needs, and to link the activities of the day back to the wants people expressed at the beginning.

  Jumpstart Storytelling

  • Without further ado, we jump straight into the first storytelling exercise, inviting the participants to share an experience of a professional highlight in their careers. Starting with a personal story chosen from their preparation this will help create a more emotionally expressive environment for the rest of the day.

  Story Analysis

  • We will then unpick the stories people have told in terms of structure and storytelling devices. This will not only raise people’s awareness of those, it will also make them appreciate that they are already natural storytellers!

  Top and Tailing

  • Having unpicked their stories they will now be set a business challenge. Can each delegate find a possible use for this story in a business context? We will create the setting and see the Lead in to the Story and the exit from the Story.

  Whose Story Is It Anyway?

  • This light-hearted exercise focuses not so much on the content of a story but on how it is delivered. In the form of a playfully competitive game, we explore how to take ownership of any story and make it your own in an authentic and engaging way.

  Storytelling techniques

  • The majority of the day will be spent introducing a variety of different storytelling techniques that have proven effective in business, and offering the participants the opportunity to apply those techniques to their own situations and challenges. The choice of technique will depend on the participants’ specific requirements. They may include the following:
  • Who am I – Stories
  • ‘Who am I’ stories are about drawing from one’s personal life experience to quickly give people a vivid sense of who you are and what you stand for, for example during a first meeting, in a way that people can see and feel immediately. They can also be used to give credibility to an issue by connecting it with one’s own experience.

  Story in a Word

  • This technique was originally developed with the United Nations as an attempt to bring the organisation’s charter and values to life. The values of any organisation can often be seen to be a bunch of well-intended but meaningless words that are easily forgotten. With this tool, any value, important word or idea can be made memorable and meaningful by connecting it with real stories.

  Fact vs. Story

  • In this exercise we look at making potentially dry material such as numbers or technical information more memorable and engaging, by using stories, metaphors and analogies.

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες :

  • To discover your own innate storytelling ability
  • To de-mystify storytelling
  • To bring facts and figures to life
  • Storytelling techniques to create compelling examples
  • To use story structure to make presentations dynamic
  • To create buy-in using storytelling elements
  • The opportunity to practice practice practice
  • Weaving your story into a business presentation

  Διάρκεια:

  Μια ημέρα (8 ώρες)

   

  Read More

 • Strategic Learning & Development: Delivering business results

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση της μεθοδολογίας Phillips ROI η οποία εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων (κυρίως μεγάλου μεγέθους). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την μεθοδολογία μέτρησης και υπολογισμού της απόδοσης των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των ενεργειών HR και να τη εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους. To πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το ROI Institute που αποτελεί τον κορυφαίο φορέα παγκοσμίως στον τομέα της μέτρησης του Training & HR Return on Investment (ROI). Πρόκειται για τον φορέα που βοηθάει τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τα Στελέχη Training & HR να μετρούν και να μετατρέπουν σε οικονομικά μεγέθη τα αποτελέσματα αυτόνομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (micro level) ή κύκλων εκπαίδευσης (macro level). Μέχρι σήμερα περισσότερα από 25000 Στελέχη HR έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα Proving the Value of HR. Οι Dr. Patti & Dr. Jack Phillips  είναι σύμβουλοι σε θέματα HR & Training ROI σε περισσότερες από 200 επιχειρήσεις του Fortune 500 με μεγάλο Συγγραφικό έργο.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού: HR Directors, HR Managers, Training Managers, Training Supervisors και Στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την Εκπαίδευση των Στελεχών της Επιχείρησης. Απευθύνεται σε Στελέχη μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποδεικνύουν τα οφέλη της Εκπαίδευσης σε χρήμα (monetary value), αξιοποιώντας την διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία Phillips ROI. Oι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν σημαντική επαγγελματική Εμπειρία σε Business Training.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Θεματολογία:

  Five Levels of Evaluation

  • Level 1  Reaction and Planned Action
  • Level 2  Learning
  • Level 3  Application and Implementation
  • Level 4  Impact (Tangibles and Intangibles)
  • Level 5  Return on Investment

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  The ROI Methodology is a scalable and systematic approach to program evaluation. Using a process model, five-level framework and operating standards to capture performance metrics from simple satisfaction scores to financial impact; the methodology enables you to collect appropriate data to report performance of a variety of initiatives and program types. The ROI Methodology generates both qualitative and quantitative data and provides techniques to isolate the effects of the program from other influences – resulting in credible metrics and ROI reports accepted by financial executives and stakeholders.

  With over 5,000 organizations using this process, the ROI Methodology is the most used and implemented evaluation system in the world. The ROI Methodology not only provides the capability to evaluate program performance, but also improves the design of programs for optimal impact. A focused, proven and practical approach – the process is grounded in conservative standards and a cost effective approach to evaluation.

  Διάρκεια:  Δυο Ημέρες (16 ώρες)

  roi book1

  Read More

 • Team Building - outDOOR

  plato

  "Η ομαδικότητα είναι ατομική δεξιότητα"

  H εταιρία μας εξειδικεύεται στην οργάνωση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Team Building τόσο σε εξωτερικούς χώρους (OutDOOR) όσο και σε εσωτερικούς χώρους (InDOOR). Το βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι εκτός από τις καινοτόμες δραστηριότητες που πλαισιώνουν τα προγράμματα Team Building γνωρίζουμε πολύ καλά τα μυστικά της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ενηλίκων, διαθέτουμε αποκλειστικές αντιπροσωπείες κορυφαίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενώ παράλληλα είμαστε πιστοποιημένοι από το ROI Institute για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που εξασφαλίζουν μετρήσιμα αποτελέσματα (Training ROI). Εκπαιδεύουμε μεγάλο αριθμό στελεχών σε διεθνές επίπεδο σε εταιρίες όπως Abbvie, Harley Davidson, Sony, Phillip Morris, IBM, Accenture κλπ. ενώ είμαστε ανάμεσα στους Most Preferred Traning Providers της Microsoft σε διεθνές επίπεδο.

  Στην Ελλάδα έχουμε διοργανώσει περισσότερα από 180 προγράμματα Team Building για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους. Διαθέτουμε συνεργάτες σε όλη τη χώρα προσφέροντας δραστηριότητες στη φύση (Rafting, Ιππασία, Τοξοβολία, Εναέρια περάσματα, Rappel κλπ.) αλλά το μεγάλο μας όπλο είναι οι δραστηριότες και τα παίγνια που σχεδιάζει η εξειδικευμένη ομάδα των στελεχών μας προκειμένου να καλύψουμε τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε εκπαίδευσης-εκδήλωσής σας.

  Τα Team Building events της εταιρίας μας καλύπτονται απο φωτογραφική κάλυψη ενώ προσφέρουμε και λήψεις με Drone. Πολλές δραστηριότητες σχετίζονται με δοκιμασίες των οποίων το αποτέλεσμα καταγράφεται με Drone. Πατήστε εδώ για να δείτε σχετικό Video. Μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες απο τα Team Building events μας στην σελίδα μας στο flickr.

  Πατήστε εδώ για να δείτε videos από Team Building δραστηριότητες της εταιρίας μας. Προκειμένου να σας δώσουμε το password για να δείτε τα Video παρακαλούμε καλέστε στο 210 9210734.

  team building2

  Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν σε βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα Team Building αλλά και σε υποστήριξη εκδηλώσεων-δράσεων της εταιρίας σας, με στόχο :

  • Tην ενίσχυση της συνεργασίας-ομαδικότητας των μελών
  • Τη δημιουργία κοινού οράματος και αξιών της ομάδος
  • Την ανάπτυξη εταιρικής-τμηματικής στρατηγικής
  • Την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την ομάδα
  • Τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης (high trust relationships)
  • Την ενίσχυση του ατομικού αλλά και ομαδικού Accountability
  • Την αντιμετώπιση και τη διοίκηση αλλαγών (Making Change Happen - Embracing Change)
  • Την ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας
  • Την Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management)
  • Την ενίσχυση δεξιοτήτων καινοτομικής σκέψης (Creative thinking) και επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving)
  • Την διατμηματική Συνεργασία
  • Τη συνεργασία στελεχών διαφορετικών εταιριών ομίλου
  • Την ενίσχυση συνεργασίας στελεχών μετά από συγχωνεύσεις εταιριών/τμημάτων
  • Την διασκέδαση και τη σύσφιξη σχέσεων

  team building3

  Mεθοδολογία Σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων

  Η βιωματική εκπαίδευση όπως και κάθε άλλη εκπαίδευση έχει σαν στόχο την αλλαγή συμπεριφορών, στάσεων, πιστεύω καθώς και τη βελτίωση δεξιοτήτων των στελεχών που συμμετέχουν. Η μεθοδολογία μας αποτελείται από συγκεκριμένα βήματα που είναι τα εξής:

  Βήμα 1: Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis - TNA)

  Ξεκινάμε με τη διαδικασία που θα μας δώσει τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψιν προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά απότελέσματα από την εκπαίδευση-δράση. Τα βήματα σε αυτό το στάδιο είναι τα εξής:

  • Συνάντηση με τους Training Stakeholders (f2f) και καθορισμός των δεικτών επιτυχίας του προγράμματος (Business Impact measures)
  • Καταγραφή των αναγκών αλλά και του προφίλ των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση-δράση αξιοποιώντας:
   • Web Surveys ή άλλου τύπου ερωτηματολόγια διαθέσιμα για Η/Υ, Tabletts, έξυπνα κινητά αλλά και σε hard copy.
   • Συνεντεύξεις (f2f ή τηλεφωνικές)
   • Focus Groups
  • Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα ανατροφοδότησης (feedback), αξιολόγησης, και διοίκησης της απόδοσης της εταιρίας σας.
  Ανάλογα με τo επίπεδο της ανάλυσης αναγκών που μας ενδιαφέρει να υλοποιήσουμε αξιοποιούνται και τα αντίστοιχα εργαλεία όπως:
  Τα στελέχη μας είναι πιστοποιημένα στα παραπάνω εργαλεία και έχουν εκπαιδευθεί στο εξωτερικό.

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα.

  team building4

   

  Βήμα 2: Σχεδιασμός και οριστικοποίησης της δομής του εκπαιδευτικού προγράμματος - δραστηριοτήτων

  Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών επιλέγουμε και σας κοινοποιούμε τη καταλληλότερη δομή του προγράμματος (inDOOR, OutDOOR, Blended Team Building) τη θεματολογία καθώς και τις δραστηριότητες που θα τη πλαισιώσουν. Ακολουθεί συζήτηση με τους Training Stakeholders της εταιρίας σας και στη συνέχεια επιλέγεται το γεωγραφικό σημείο και οι εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθεί η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες (activities).

  team building5

  Βήμα 3: Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος - δραστηριοτήτων

  Είμαστε ειδικοί στη βιωματική εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συμμετέχουμε στα μεγαλύτερα συνέδρια διεθνώς και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Οι εκπαιδευτές μας - coaches διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες συνδυάζουν τη μάθηση με τη γνώση. Αποτελεί τμήμα της φιλοσοφίας μας η φράση "Ότι έμαθα παίζοντας δεν το ξέχασα ποτέ...".  Διαθέτουμε συνεργάτες σε όλη τη χώρα και έχουμε επιλέξει σημεία υλοποίησης των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από φυσική ομορφιά αλλά και τις υποδομές για να εξυπηρετήσουν ακόμη και μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.
   
  team building6

   

  Βήμα 4: Παρακολούθηση του Business Impact

  Στο τελευταίο αυτό στάδιο παρακολουθούμε την πορεία των αλλαγών που προκάλεσε η βιωματική εκπαίδευση. Οι σύμβουλοι της εταιρίας μας, σας υποστηρίζουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πλάνων δράσης (Post Training Action Plans).
  team building7
   
   
  Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρία μας, διοργανώνει και Corporate Games είτε μεταξύ διαφορετικών ομάδων εταιριών είτε ενδοεταιρικά μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων της ίδια εταιρiας ή ακόμη και διαφορετικών εταιριών του ιδίου ομίλου. Περισσότερα από 2500 Στελέχη επιχειρήσεων της χώρας μας έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στα πρωταθλήματα Basket και Mini Soccer της εταιρίας μας.

  Read More

 • TOP Manager

  the top manager

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  Βοηθάει τους διευθυντές να αναβαθμίσουν την προσέγγιση και τις δεξιότητες των 5 Ζωνών Διαχείρισης. Βεβαιώνει ότι εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες των ομάδων τους και τις συνθήκες της αγοράς για να χτίσουν την αξία της επιχείρησής τους.

   

  top manager

   

  5 Ζώνες Διαχείρισης

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TOP Manager αναπτύσσει τις διαχειριστικές δεξιότητες σε 5 περιοχές που αναγνωρίζονται από τα ερωτηματολόγια της DOOR Group ως τα πιο σημαντικά για την αποτελεσματικότητα των διευθυντών και των ομάδων που διευθύνουν. Τα ίδια αυτά ερωτηματολόγια δείχνουν πως οι διαχειριστικές ικανότητες των διευθυντών σε κάθε μία από τις περιοχές που αναλύονται βαθμολογούνται αρνητικά από το 60% των προϊσταμένων και του προσωπικού τους. (έρευνα της DOOR Group)

  Me Zone 
  ή η ικανότητα να διευθύνεις τον εαυτό σου. Οι διευθυντές που είναι ανίκανοι να διευθύνουν τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι επίσης ανίκανοι να διευθύνουν τους άλλους. Οι επιτυχημένοι διευθυντές ξεκινούν από τον εαυτό τους.

  Planning Zone

  ή η ικανότητα να αποφασίζεις με τι θα ασχοληθεί η ομάδα για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το 20% των σωστών ενεργειών διασφαλίζει ότι το 80% των στόχων επιτυγχάνονται.

  Organization Zone

  ή η ικανότητα να συνενώνεις τα ξεχωριστά μέρη σε ένα οργανωμένο σύνολο. Η τελειότητα δε σημαίνει ότι πρέπει να αποτελείται από τέλεια μέρη.

  Motivation Zone

  ή η ικανότητα να απελευθερώνεις τις ανθρώπινες δυνατότητες και να αναπτύσσεις τις γνώσεις, δυνατότητες και το χαρακτήρα τους.

  Implementation Zone

  ή η ικανότητα να κάνεις τα σχέδια να πραγματοποιούνται και να φέρνεις τα πράγματα σε ένα πετυχημένο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ασανσέρ για την επιτυχία, πρέπει να ανεβείς τα σκαλοπάτια.

  Γιατί θα πρέπει να παρακολουθήσεις την εκπαίδευση;

  Η εκπαίδευση βοηθάει τους διευθυντές να :

  • αναγνωρίσουν και εγκαταλείψουν αναποτελεσματικές διευθυντικές συνήθειες,
  • πάρουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να διασφαλίσουν αποτελεσματική διαχείριση,
  • βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν επιχειρηματικά αποτελέσματα μέσω της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης,
  • αναπτύξουν μια αίσθηση ευθύνης για το απτέλεσμα μέσα στην ομάδα,
  • διαμορφώσουν μια θετική προσέγγιση στη διαχειριστική διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάπτυξη της επιχείρησης αναπτύσσοντας τις δυνατότητες της ομάδας,
  • μάθουν 19 χρήσιμα εργαλεία, όπως το Reflected Best Self ™ (RBS), Core Competency Quadrant (CCQ), smarter, Model 20 / 60/-20, που θα τους υποστηρίξουν στη διαχείρισή τους.

  Η επαίδευση διαρκεί 4 ημέρες και χωρίζεται σε δύο διήμερες περιόδους. Η δεύτερη περίοδος διενεργείται τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την πρώτη.

   

  Read More

 • Train The Trainer

  Train the Trainer 2019

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη στρατηγική, τις τεχνικές και τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων που θα πρέπει να ακολουθούνται σε όλα τα στάδια που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος:

  • Ανάλυση Αναγκών & Προφίλ Συμμετεχόντων
  • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη περιεχομένου
  • Εκπαίδευση ως διαδικασία – Υλοποίηση
  • Δημιουργία Πλάνου Δράσης
  • Αξιολόγηση

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων

  Στόχος & Μέθοδος Εκπαίδευσης:

  Η μέθοδος εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι το εργαστήριο (workshop). Αμέσως μετά οι συμμετέχοντες εργάζονται υποδειγματικά σε κάθε στάδιο του κύκλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βασικό στόχο να καταστούν ικανοί, έχοντες ολιστική εικόνα της διαδικασίας να:

   • Αναλύουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες
   • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση στην ουσιαστική μετάδοσης της γνώσης και την καινοτομική εκπαίδευση.
   • Αξιολογούν την εκπαίδευση και να διασφαλίζουν την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους.

  Σημαντικό για τα παραπάνω είναι να συνεργαστούν όλοι στις πρακτικές ασκήσεις. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά και άμεσα όλοι οι συμμετέχοντες τα διεθνή πρότυπα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες οργάνωσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης.

  Η παρακάτω λίστα θεμάτων είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων (Training Needs Analysis – TNA).

  Προεργασία

  Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην εκπαίδευση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα παρακάτω:

  • Προετοιμασία μικρο-διδασκαλίας με βάση οδηγίες που θα παραλάβουν από τον εκπαιδευτή (facilitator)
  • Απάντηση web based ερωτηματολογίου σχετικά με τις τρέχουσες γνώσεις τους, τις ανησυχίες τους και την εμπειρία τους σε παρουσιάσεις/εκπαιδεύσεις.
  • Ενημέρωση από τους training stakeholders σχετικά με τους δείκτες επιτυχίας του προγράμματος και τα αντίστοιχα KPIs (αν και εφόσον υπάρχουν)

  TRAIN THE TRAINER

  Περιεχόμενα

  Η μετάβαση (The shift)

  o   Οι νέες τάσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων

  • §  Small bites
  • §  Microlearning
  • §  Leaning academies
  • §  Innovative way of deliveries (webinars, mobile learning, etc.)
  • §  Research on brain/memory
  • §  Technology as a partner of Facilitators
  • §  Gamification

  o   Ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων

  • §  Teacher, Trainer, Facilitator
  • §  Η νέα δέσμη δεξιοτήτων
  • §  Πιστοποιήσεις (Ελλάδα, Κύπρος και διεθνώς)
  • §  Τα διεθνή συνέδρια
  • §  Πηγές ενημέρωσης του κλάδου

  Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων πριν την εκπαίδευση

  o Τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis / Assessment Techniques)

  o   Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με στόχο το αποτέλεσμα

  • §  Μοντέλa Training ROI (Kirkpatrick, Jack Phillips)

  o   Τεχνικές καταγραφής και αποτύπωσης των στόχων της εκπαίδευσης (training objectives)

  Ο ρόλος του εκπαιδευτή στο ταξίδι γνώσης (learning journey) του εκπαιδευόμενου

  o   Το τρίγωνο της ρητορικής ως βάση για τον σχεδιασμό των εκπαιδεύσεών σας

  o   Το μοντέλο 70-20-10

  o   Interactivity

  • §  Tools (Audience response systems - voting, Experiential games design and implementation: Δημιουργήστε τα δικά σας παίγνια, Markers and flipcharts: νομίζετε ότι ξέρετε τα πάντα αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη να μάθετε)

  o   Virtual Trainer

  o   Story Telling

  o   Story boarding

  o   Arts in learning & Development

  o   The role of memory and brain in learning and development

  o   Το humor στην εκπαίδευση

  o   Εκπαιδευτικά βοηθήματα – υλικό εκπαιδευομένων

  • §  Hard Copy
  • §  Electronic

  O ρόλος του εκπαιδευτή Μετά την εκπαίδευση

  o   Micro-learning

  o   Δημιουργία και παρακολούθηση πλάνων δράσης (Action plans)

  o   Facilitator as a coach

  o   KPIs

   

  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης γίνονται βιντεοσκοπήσεις. Σε κάθε βιντεοσκόπηση ο εκπαιδευόμενος παρουσιάζει το θέμα του και στην συνέχεια:

  1.    Σχολιάζει τον εαυτό του (αυτό-αξιολόγηση)

  2.    Ο εκπαιδευόμενος δέχεται ανατροφοδότηση από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (Θετικά σημεία / σημεία προς βελτίωση)

  3.    Ο εκπαιδευόμενος δέχεται ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή (Θετικά σημεία / σημεία προς βελτίωση)

  Train The Trainer

  Read More

 • Training Needs Analysis

  training needs analysis

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Η διαδικασία ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών Training Needs Analysis (ΤΝΑ) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης στελεχών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα διοργανώνεται στην Ελλάδα μόνο από την εταιρία μας και ο εκπαιδευτής διαθέτει μεγάλη εμπειρία. Το θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και το σεμινάριο έχει εργαστηριακό χαρακτήρα (workshop).

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Σε όλες τις βαθμίδες Στελεχών τμημάτων Human Resources Management αλλά και άλλων βαθμίδων Στελεχών επιχειρήσεων που στα πλαίσια των καθηκόντων τους εφαρμόζουν διαδικασίες ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών των Στελεχών της επιχείρησης ή της ομάδος τους (προϊσταμένων, υφισταμένων και άλλων κατηγοριών Στελεχών). Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν στελέχη όπως Training Managers, Training & Development Directors, HR Managers, HR Directors, Εκπαιδευτές Ενηλίκων (Trainers) καθώς και άλλες κατηγορίες στελεχών που έχουν την ευθύνη της ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών της επιχείρησης.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  Ενότητα 1η

  • Δομικά στοιχεία της διαδικασίας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών
  • Εντοπισμός Εταιρικών αναγκών
  • Εντοπισμός Ατομικών αναγκών
  • Στρατηγικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
  • Συνεντεύξεις
  • Ερωτηματολόγια
  • Άντληση δεδομένων από συστήματα Performance Appraisal
  • 360 Feedback
  • Formal and Informal Information Collection
  • Δραστηριότητες: Παρουσίαση, Εργασία σε ομάδες, Μελέτη περιπτώσεων (case studies), Μελέτη ερωτηματολογίων

  Ενότητα 2η

  • Eργαλεία Αξιολόγησης Γνώσεων, ικανοτήτων και προτιμήσεων
  • HBDI
  • MBTI
  • DISC
  • PSS
  • Learning Styles Profile
  • Άλλα εργαλεία
  • Job & Task Analysis
  • Competency based needs assessment
  • Strategic Needs Assessment
  • Case Studies
  • Δραστηριότητες: Παρουσίαση, Εργασία σε ομάδες, Καταιγισμός ιδεών, Μελέτη Περιπτώσεων (case studies)

  Ενότητα 3η

  • Τεχνικές διασφάλισης της συμμετοχή των Στελεχών στην διαδικασία ανάλυσης αναγκών
  • Συνήθη προβλήματα και εμπόδια κατά την διαδικασία υλοποίησης της ανάλυσης αναγκών
  • Performance Gap Analysis
  • Feasibility Analysis
  • Needs & wants Analysis
  • Goal Analysis
  • Job/Task Analysis
  • Target Population Analysis
  • Contextual Analysis
  • Δραστηριότητες: Παρουσίαση, Εργασία σε ομάδες, Μελέτη περιπτώσεων

  Ενότητα 4η

  • Ερωτηματολόγια και Surveys
  • Βασικά χαρακτηριστικά αποτελεσματικών ερωτηματολογίων
  • Web based Ερωτηματολόγια
  • Τρόπος σύνταξης και αποτελεσματικές ερωτήσεις
  • Τεχνικές αύξησης ανταπόκρισης
  • Καθορισμός και επιλογή του στατιστικού δείγματος
  • ρόλος των συνεντεύξεων
  • Ανάγκες και Επιθυμίες : Γιατί ο εντοπισμός και η διαφοροποίησή τους είναι σημαντική
  • Δημιουργία Training Plan και Αναφορά Training Plan για το Top Management
  • Δραστηριότητες: Παρουσίαση, Εργασία σε ομάδες, Μελέτη περιπτώσεων

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες :

  • Να γνωρίσουν τα σύγχρονα εργαλεία, τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές που αξιοποιούνται σε διεθνές επίπεδο στον τομέα του εντοπισμού και της ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Να είναι ικανοί να εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά την διαδικασία εντοπισμού, καταγραφής και ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών των Στελεχών όλων των βαθμίδων των Στελεχών της Εταιρίας τους.
  • Να αλλάξουν τρόπο σκέψης στον τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών.

  Διάρκεια: 

  Μια ημέρα (8 ώρες) ή δύο απογεύματα (17.30-21.30).

   

  Read More

 • Ακαδημίες Γνώσης

  corporate academies

   

  Ακαδημίες γνώσης (Corporate Academies) από τη DOOR Greece Training & Consulting

  Η εταιρία μας υλοποιεί εξειδικευμένες ακαδημίες γνώσης για όλες τις βαθμίδες των στελεχών της εταιρίας σας.  Οι ακαδημίες σχεδιάζονται (Training Need Analysis) και προσαρμόζονται (Customization) στις ανάγκες των στελεχών της επιχείρησής σας, συνδυάζονται με πρακτική εφαρμογή των γνώσεων (action plans) και συνδέονται με τα συστήματα Management της επιχείρησής σας (Performance, Assessment, Talent Management κλπ.). Αναλαμβάνουμε το πλήρη σχεδιασμό των εκπαιδευτικών Modules αλλά και το εσωτερικό Marketing της ακαδημίας σας, Έχουμε υλοποιήσει μεγάλο αριθμό Corporate Academies στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς (Adidas, Hyundai κλπ.).

  Οι ακαδημίες υλοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό και η ύλη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμόζεται και μεταφράζεται ανάλογα με τη χώρα υλοποίησης. Οι εκπαιδευτές της εταιρίας μας διαδάσκουν σε πολλές γλώσσες ενώ διαθέτουμε και δίκτυο 1200 εκπαιδευτών διεθνώς που μπορούν να αξιοποιηθούν με βάση τη χώρα που θα μας ζητηθεί να καλύψει η ακαδημία.

  Στα πλαίσια κάθε ακαδημίας ορίζουμε επίπεδα (Silver, Platinum, Gold) ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου των επιπέδων ή τμήματος αυτών με βάση και το επίπεδο των συμμετεχόντων. Πολλές από τις ακαδημίες που σχεδιάζουμε μπορούν να αποτελέσουν τμήμα του εταιρικού σας πανεπιστημίου (Corporate University).

  Το μεγάλο πλεονέκτημα των ακαδημιών γνώσης είναι, ότι προσαρμόζονται στις ανάγκες και τα συστήματα της εταιρίας σας και αποτελούν μια συνολική λύση ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε βάθος χρόνου ενώ παράλληλα συνδυάζεται με πρακτική εφαρμογή των γνώσεων εντός της επιχείρησης.

  Συγκεκριμένα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις παρακάτω ακαδημίες:

  Ακαδημία Ηγεσίας για Ανώτερα Στελέχη Διοίκησης (Leadership Academy)
  Διάρκεια: Δέκα Εκπαιδευτικά μονοήμερα (Modules) που υλοποιούνται σε  12 έως 18 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε ανώτερα στελέχη διοίκησης της εταιρίας (Top Management)
  Ενδεικτική Θεματολογία: Accountability Self Track, Others Track, Αποτελεσματική Ανάθεση Εργασιών (Delegation), Decision Making & Problem Solving, Emotional Intelligence, Story Telling as a Management Tool, Performance Management, Feedback & Feedforward, Leadership Styles, Dialogue Works, Execution Happens.

  Ακαδημία Training & HR (Human Resources & Training Academy)
  Διάρκεια: Έξι Εκπαιδευτικά μονοήμερα (Modules) που υλοποιούνται σε  12 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε στελέχη των τμημάτων Διοίκησης Ανθρωπίνων πόρων (HR) και Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (Training & Development).
  Ενδεικτική Θεματολογία: Proving the value of Training & HR (Σε συνεργασία με το ROI Institute), Training Needs Analysis (ΤΝΑ), How to build effective evaluation forms, Performance Management Systems, 360 Evaluation & Feedback, New trends in Training & HR, Training International Best practices.

  Ακαδημία Νέων Manager (Newly Appointed Managers  Academy)
  Διάρκεια: Δέκα εκπαιδευτικά μονοήμερα (Modules) που υλοποιούνται σε  12 έως 18 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε στελέχη της εταιρίας σας που ανέλαβαν τη θέση Manager ή Προϊσταμένου ομάδος (Team Leaders)
  Ενδεικτική Θεματολογία: O νέος σας ρόλος ως Manager, Micromanagement, Presentation Skills, Trust, Influence Skills, Accountability Self Track, Accountability Others Track, How to manage High Performing Teams, Delegation, Decision Making & Problem Solving, Emotional Intelligence, Παρακίνηση υφισταμένων.

  Ακαδημία Πωλήσεων (Sales  Academy)
  Διάρκεια: Έξι έως Δέκα εκπαιδευτικά μονοήμερα Modules που υλοποιούνται σε  12 έως 18 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε στελέχη της εταιρίας σας που ανήκουν στην ομάδα πωλήσεων της εταιρίας σας
  Ενδεικτική Θεματολογία: Customer Centered Selling (CSS), Account Management, Territory Management, Influence Skills, Negotiations και Advanced Negotiations, Διαχείριση των Σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship Management - CRM), Διαχείριση αντιρρήσεων (Objections Handling), Telesales, B2B Sales Excellence

  Ακαδημία Ανώτερης Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Excellence Academy)
  Διάρκεια: Πέντε έως δέκα εκπαιδευτικά μονοήμερα (Modules) που υλοποιούνται σε  12 έως 18 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε στελέχη της εταιρίας σας που ανήκουν σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών (Customer Service)
  Ενδεικτική Θεματολογία: Η θεματολογία προσαρμόζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των στελεχών που θα επιλέξετε να συμμετέχουν στην ακαδημία και περιλαμβάνει θέματα όπως: Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών, Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (CRM), Customer Experience (CX), Call center Inbound Calls, Call Center Outbound Calls, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

  Ακαδημία Βοηθών Διοίκησης (Administrative / Top Management Assistants Academy)
  Διάρκεια: Δέκα Εκπαιδευτικά μονοήμερα (Modules) που υλοποιούνται σε  12 έως 18 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε στελέχη της εταιρίας σας που εργάζονται ως Βοηθοί Διοίκησης (Γραμματείς ή Top Management Assistants. Με την λήξη της ακαδημίας υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης της πιστοποίησης Certified Secretary Management Assistant (CSMA).
  Ενδεικτική Θεματολογία: Υποδοχή επισκεπτών, Αρχειοθέτηση, Ηλεκτρονική και γραπτή επικοινωνία, Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείο, ο ρόλος της βοηθού Διοίκησης στην αλλαγή, Διαχείριση αλληλογραφίας, προετοιμασία αποτελεσματικών συναντήσεων, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση χρόνου, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση stress, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Επίλυση προβλημάτων και καινοτομία, Savoir Vivre.

  Ακαδημία Εσωτερικών Εκπαιδευτών (Train The Trainer Academy)
  Διάρκεια: Δέκα Εκπαιδευτικά μονοήμερα (Modules) που υλοποιούνται σε  12 έως 18 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε στελέχη της εταιρίας σας που έχουν τον ρόλο του εσωτερικού εκπαιδευτή
  Ενδεικτική Θεματολογία: Train The Trainer Basics, Ο ρόλος της μνήμης στην εκπαίδευση ενηλίκων, Experiential Training, Business Simulations and Games in Training, Advanced Powerpoint, Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού, Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis - TNA), Story Telling & Training, Conceptual Maps, Διαχείριση διαφορετικών τύπων μάθησης (Learning Styles), Τελευταίες εξελίξεις στον εξοπλισμό του εκπαιδευτή (Flipcharts, Audio Responce Systems, YawnBuster, κλπ.).

  Ακαδημία Προισταμένων / Διευθυντών Καταστημάτων (Store Managers Academy)
  Διάρκεια: Δέκα Εκπαιδευτικά μονοήμερα Modules που υλοποιούνται σε  12 έως 18 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε στελέχη της εταιρίας σας είναι Διευθυντές ή προϊστάμενοι καταστημάτων
  Ενδεικτική Θεματολογία: Βασικές αρχές Διοίκησης προσωπικού, Κινητροποίηση (Motivation), Accountability Self Track, Accountability Others Track, Στοχοθέτηση (Goal Setting), Ανατροφοδότηση (Feedback), Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων (Delegation), Διοίκηση της απόδοσης (Performance Management), Εκπόνηση και πρακολούθηση στρατηγικού πλάνου επίτευξης στόχων, Customer Experience (CX), Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (CRM).

  Ακαδημία Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης (Call Center Academy)
  Διάρκεια: Δέκα Εκπαιδευτικά μονοήμερα (Modules) που υλοποιούνται σε  12 έως 18 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε στελέχη της εταιρίας σας που απασχολούνται στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας σας. Τα επίπεδα της ακαδημίας προσαρμόνται ανάλογα με το τμήμα του call center από το οποίο προέρχονται οι συμμετέχοντες στην ακαδημία.
  Ενδεικτική Θεματολογία: Call Center Excellence Basics, Call Center Excellence Advanced, Inbound Calls, Outbound Calls, Telesales, Διαχείριση συγκρούσεων, Διαχείριση δύσκολων πελατών, διαχείριση αντιρρήσεων, βασικές αρχές επιρροής (Influence skills),

  Ακαδημία Διαπραγματεύσεων (Negotiations Academy)
  Διάρκεια: Πέντε έως επτά εκπαιδευτικά μονοήμερα (Modules) που υλοποιούνται σε  12 έως 18 μήνες
  Απευθύνεται:  Σε στελέχη της εταιρίας σας που διαπραγματεύονται. Σε παρόμοιες ακαδημίες που έχουμε υλοποιήσει, μεγάλος αριθμός στελεχών παρακολουθεί τα βασικά επίπεδα της ακαδημίες και στην συνέχεια ανάλογα με το αντικείμενό τους παρακολουθούν τα σχετικά Modules
  Ενδεικτική Θεματολογία: Βασικές αρχές διαπραγματεύσεων, Προχωρημένες διαπραγματεύσεις, Βασικές αρχές επιρροής, Problem Solving & Decision Making, Διαπραγματεύσεις με σωματεία (Colelctive Bargaining), e-auctions, Διαπραγματεύσεις για στελέχη τμημάτων μηχανογράφησης (licensing, συμβόλαια υποστήριξης κλ.), cross cultural διαπραγματεύσεις.

  Ήδη υλοποιούμε με μεγάλη επιτυχία ακαδημίες για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να σχεδιάσουμε/υλοποιήσουμε την ακαδημία της δικής σας επιχείρησης.

  Read More

 • Ανατροφοδότηση 360 Μοιρών

  360 feedback

   

  360˚ Feedback Surveys gather information about an individual’s performance from a variety of people with whom the individual interacts on a regular basis such as their manager, direct reports, peers, and customers. 360˚ feedback surveys are a well established tool for organizations to:

  -       Manage Performance and Development

  -       Manage Change or Culture

  -       Develop Leaders

  -       Link Individual Performance To Corporate Performance

  -       Improve Existing Appraisal Processes

  Off-the-Shelf 360˚ Feedback

  We offer a choice of three ready-made and validated 360˚ feedback surveys (leader, manager and non-manager) that can be set up instantly and provide an option for any level of seniority. Our surveys have been developed using our strong and validated competency framework. Our framework is based on observable behaviors that have been shown to lead to greater personal career success for the individual and enhanced performance for the organization. Our user-friendly platform enables you to view real-time results, manage responses and create individual and team reports.

  Bespoke 360˚ Feedback

  We also work with organizations that have their own frameworks. We create surveys using your company competencies or our well-researched and proven competency framework. Either way, our experts will help you design the most impactful questions to support your competencies. We will then set up the survey on our platform and you can manage users, results and reports in real time.

  Read More

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734