call us +30 210 9210734

 • ITIL Practitioner

  itil pratitioner

   

  Γενικά για το σεμινάριο:

  IT service management professionals will complete their ITIL® Practitioner certification capable of confidently and successfully acting on their existing knowledge base and adapting it in any context. ITIL Practitioners not only speak the language of ITSM, they also know how to translate it according to their organization’s needs. ITIL Practitioners have a clear understanding of how to structure improvement initiatives, and have greater confidence to drive them forward when returning to the workplace.

  ITIL Practitioners focus on the Continual Service Improvement (CSI) approach as a way to structure improvement initiatives.
  They draw on a comprehensive toolkit that guides them when:

  • Driving organizational change
  • Improving communication
  • Measuring and reporting on success

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  It is the next step after ITIL Foundation for professionals who have already learned the basics of IT Service Management (ITSM) and the business value of well-designed and delivered services. Where ITIL Foundation focuses on the 'what' and the 'why', ITIL Practitioner shows 'how' to start adopting and adapting the ITIL framework within day-to-day situations and responsibilities, giving individuals more confidence in their ability to structure and contribute to ITSM initiatives.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

   

  Read More

 • Key Account Management (KAM)

  key account manager

  Πόσο κερδοφόρες είναι οι σχέσεις με τους πελάτες σας;

  Πως μεγαλώνετε και ταυτόχρονα προστατεύεται τους λογαριασμούς σας;

   

  Το σεμιναρίο απευθύνεται:

  Αν είστε υπεύθυνοι για τους κύριους λογαριασμούς της επιχείρησής σας, τότε το σεμινάριο αυτό είναι για εσάς!

  Προσέγγιση

  Όπως όλες οι εκπαιδεύσεις της DOOR, ακολουθούμε μια πρακτική προσέγγιση, με ισορροπία μεταξύ θεωρίας και βέλτιστων πρακτικών. Αυτό είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα στο οποίο ζητούμε από τους συμμετέχοντες να φέρουν μαζί τους τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για επανάσταση ζωής.

  Θεματολογία

  • Επαγγελματικές Σχέσεις
  • Κερδοφορία
  • Διαδικασίες και πρακτικές Λήψης Αποφάσεων
  • Καθορισμός Προτεραιοτήτων
  • Σχεδιασμός Λογαριασμών
  • Key Account Management
  • Territory Management

  Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  Στο τέλος της εκπαίδευσης θα μπορείτε να:

  1. Κατανοείτε τη φύση των επαγγελματικών στόχων

  2. Αναπτύσσετε τεχνικές και στρατηγικές για ανάπτυξη αποτελεσματικών και κερδοφόρων επαγγελματικών σχέσεων

  3. Κατανοείτε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις επιδράσεις που αυτή επιφέρει

  4. Πως να διαχειρίζεστε και να βάζετε σε προτεραιότητα πιο αποτελεσματικό τον χρόνο και τις δραστηριότητας τους

  5. Αναπτύξετε μια ενεργητική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την προστασία του λογαριασμού

  6. Αναπτύξετε ένα Account Plan

  Διάρκεια :

  Μία ημέρα (8 ώρες)

  Read More

 • Lead Culture

  Lead Culture

  Lead Culture®

  Accelerate culture change by creating alignment and accountability for the change effort and get real traction around achieving your Key Results. Leverage our award­winning Lead Culture solution, powered by The New York Times bestselling book Change the Culture, Change the Game, to shape your culture with a proven blend of strategic hands­on consulting services and scalable training approaches.

  Download Info button

  PLAY VIDEO

  Why Lead Culture?

  Lead culture is a Culture Management process. This is not a one-time event or training session, it is a large-scale solution for the transformation of the company. Its aim is to invigorate what·s working in the culture today and to accelerate the necessary shifts in the culture to achieve results at every level of the organization. This will help close the accountability gaps between how people actually think and act in their daily work and how the organization strategically needs them to think and act in their daily work to produce the desired results. The program will assist the leadership team in successfully defining, articulating, aligning and communicating the key cultural shifts and achieve the targeted business results.

  Structure:

  • Cultural assessment of the organization. DOOR's Executive Facilitators interview selected members of the executive team in one-on-one on line and offline interviews. Additionally, a selected group of leaders from various levels throughout the organisation complete a comprehensive on-line Partners In Leadership Organizational Culture Assessment, which will be used primarily as a method to prepare the DOOR team to facilitate the culture process and to assist in preparing the leader for his role in the culture change process. The interviews and assessment will purposefully identify the beliefs, attitudes and practices and will reveal what needs to shift in how people "think and act" in order to achieve the desired business results.
  • Develop The Cultural Beliefs. Two-Day Workshop. The first day of the Two-Day Develop the Cultural Beliefs workshop is designed to assist organizational leaders in defining the needed shifts in the way they think and act and articulate those shifts in terms of the new Cultural Beliefs. The Cultural Beliefs will be built specifically to influence actions and drive personal and collective ownership for business results.
   The second day of this workshop develops leadership proficiency around each of the Key Culture Management Tools needed to create and maintain a Culture of Accountability®. A plan to integrate these tools into the daily activity of the Senior Leadership Team is created, around which alignment is achieved.
  • Implementation. Conduct the Partners In Leadership Present the Cultural Beliefs One Day Workshop for Next Level Management of the organisation. This workshop parallels the experience of the development of the Cultural Beliefs by the Senior Leadership Team, accelerating the enrolment and alignment of the team in the cultural change process.
  • Support. After the initial two-day workshop, Senior Leadership Team Integration Meetings (which occur at key intervals during the first year of the process) will deepen the Senior team's ability to use the Partners In Leadership proprietary tools, models and methods needed to accelerate alignment and create the new organizational culture and new results targeted by the organisation. In these sessions, each member of the team further develops their individual leadership capability so that they can lead the change, emulate the changes in their own behaviour, and facilitate changes in those they lead and manage.
  • Feedback. DOOR will seek and prepare Focused Feedback on each member of the Executive Team. This feedback will reveal where each member of the team demonstrates the C2 Culture and where they need to demonstrate it more completely. One-on-one executive coaching is conducted with each individual and is used to accelerate needed change.

  Internal facilitator training

  To operationalize and sustain in the culture change process, we propose a three-year non-exclusive license to use Partners In Leadership's Accountability programs, and the accompanying Trade Secrets and Propriety Materials (per terms and conditions of the final agreement) to train all university employees.
  The purpose of the license is to integrate Partners In Leadership's intellectual property (IP), including their proprietary models, methods and tools for accelerating culture change, in current training and development efforts, as well as existing internal meetings, in reward, recognition and communication systems, coaching models, etc.

  Benefits:

  • Significantly reduce implementation costs.
  • Accelerate the delivery and implementation of accountability training throughout the organization.
  • Provide flexibility to customize the training to existing training, e-learning, video training, etc. and to each identified function, location, and level.
  • Create greater ownership and leadership for implementation and integration of accountability throughout your organization.

  Read More

 • Leadership Builder

  Leadership Builder

  Leadership  Builder®

  Leadership Builder is based on the Partners In Leadership methodology set out in the New York Times bestseller, How did it happen?. This session is an effective algorithm for holding others accountable in a positive and principled manner.

  Download Info button

  PLAY VIDEO

  A Focus on Results

  When it comes to delivering on expectations, accountability is the foundational element needed in your organization. Embed accountability into your culture, make it your language, and tie it to the results you need. Leaders understand that holding others accountable is key to getting results. Our Accountability Training® and Culture Change services have helped thousands of companies and millions of people in over 100 countries strengthen leadership, hold others accountable, and achieve results.

  What We Investigate

  Our pre-workshop leadership call investigates your organization's specific accountability and •-•-• leadership needs, framed in the context of your strategic objectives. Five interviews are conducted to further understand organizational issues and dynamics, leading to specific prescriptions for the training and a customized workshop experience in building leaders' ability to hold others accountable.

  What You Get

  A full-day TRAINING WORKSHOP facilitated by Leadership Builder™ experts:

  • Accountability Styles® assessment and analysis.
  • Working with the Accountability Sequence®, Outer Ring®, and Inner Ring®
  • Understanding Key Expectations
  • Identifying your Expectations Chain®
  • Using the FORM method to establish better expectations
  • Strengthening communication with Why-What-When®
  • Making your "Why" communication more compelling with the The 5 Whys
  • Learning to "Score It, Evaluate It, Resolve It"
  • Alignment Dialogue® to increase engagement
  • Employing the "Positive, Principled, Inspection" to check in and Inspect What You Expect®
  • Identifying and managing your Critical Links
  • Using the LIFT Accountability Conversation® to manage unmet expectations

  Program formats:

  • Full offline live workshop, 4-8 hours
  • Short offline live workshop, 4 hours
  • Online workshop, 8 hours (two 4-hour sessions)
  • Online webinar, up to 1,5 hours

  Internal facilitator training:

  To operationalize and sustain in the culture change process, we propose a three-year non-exclusive license to use Partners In Leadership's Accountability programs, and the accompanying Trade Secrets and Propriety Materials (per terms and conditions of the final agreement) to train all university employees.
  The purpose of the license is to integrate Partners In Leadership's intellectual property (IP), including their proprietary models, methods and tools for accelerating culture change, in current training and development efforts, as well as existing internal meetings, in reward, recognition and communication systems, coaching models, etc.

  Benefits:

  • Significantly reduce implementation costs.
  • Accelerate the delivery and implementation of accountability training throughout the organization.
  • Provide flexibility to customize the training to existing training, e-learning, video training, etc. and to each identified function, location, and level.
  • Create greater ownership and leadership for implementation and integration of accountability throughout your organization.

  Read More

 • Leading in crisis

  leading in crisis

  Leading in crisis (2 ώρες)

  Απευθύνεται σε People Managers

  Στόχοι Προγράμματος:

  • Η κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους ηγέτες σε περιόδους κρίσης
  • Η παρουσίαση εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και κατά την περίοδο κρίσεων

   

  Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Κρίση. Τι συμβαίνει στην ομάδα σας
  • Επίπεδα κρίσεων
  • Ο Leader στην περίοδο της κρίσης
  • Προκλήσεις και παγίδες
  • Κρίση: Ευκαιρία ή χάος;
  • Το κουμπί του πανικού στην ομάδα σας . . .
  • Το συναισθηματικό χάος
  • Πέντε (5) συμπεριφορές του ηγέτη που θα βοηθήσουν στην περίοδο της κρίσης
  • Τι αναμένουν τα στελέχη σας στην κρίση
  • Mental Toughness
  • To πρώτο επίπεδο της πυραμίδας του Maslow’s
  • Η ανάγκη για εστίαση στα Aftershocks
  • Know What to Do When You Don’t Know What to Do
  • Η προετοιμασία για το μετά…
  • Πλάνο δράσης

   

  Εργαλεία μάθησης:

  • Παρουσία εκπαιδευτή (virtual facilitator)
  • Πλάνο δράσης
  • Ψηφοφορίες (polls)
  • Αυτό-αξιολόγηση
  • Δυνατότητα συζήτησης
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης
  • Δυνατότητα εργασίας σε κοινό virtual flipchart

   

  Οφέλη συμμετοχής:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης σε περιόδους κρίσης
  • Αλλαγή τρόπου σκέψης
  • Εξοικείωση με το νέο τρόπο διοίκησης
  • Ατομικό πλάνο δράσης

   

  pdf

  Leading in crisis

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Read More

 • Leading Remote Teams

  leading remote teams

  Leading Remote Teams (Διοίκηση Απομακρυσμένων Ομάδων) (2 ώρες)

  Απευθύνεται σε People Managers

  Στόχοι Προγράμματος:

  • Η παρουσίαση των τεχνικών και των τακτικών απομακρυσμένης διοίκησης
  • Η κατανόηση της σημασίας της φράσης: Leadership first, location second
  • Ενίσχυση του mental toughness των στελεχών σας

   

  Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Διοίκηση απομακρυσμένων ομάδων: Οι προκλήσεις. Διοίκηση από μακριά σημαίνει διοίκηση με διαφορετικό τρόπο.
  • Προϋποθέσεις διοίκησης ομάδων υψηλής απόδοσης από απόσταση.
  • Εστίαση στο αποτέλεσμα
  • Τι απαιτείται να κάνει διαφορετικά ο ηγέτης απομακρυσμένων ομάδων;
  • Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Από την ομιλία (Speak) στο γράψιμο (Write)
  • Εμπιστοσύνη (Trust)
  • Αυξημένος βαθμός κοινωνικότητας (Social Connection)
  • Οι “δύσκολες συζητήσεις πρώτα”
  • Δεκαεπτά (17) τακτικές ηγεσίας απομακρυσμένων ομάδων
  • Mental toughness & Self Resilience
  • Motivation στελεχών που εργάζονται σε απόσταση
  • Leading remotely in crisis: Πέντε συμβουλές.
  • Πλάνο δράσης

   

  Εργαλεία μάθησης:

  • Παρουσία εκπαιδευτή (virtual facilitator)
  • Πλάνο δράσης
  • Ψηφοφορίες (polls)
  • Αυτό-αξιολόγηση
  • Δυνατότητα συζήτησης
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης
  • Δυνατότητα εργασίας σε κοινό virtual flipchart

   

  Οφέλη συμμετοχής:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης απομακρυσμένων ομάδων
  • Ανάπτυξη κουλτούρας εμπιστοσύνης (Trust)
  • Εξοικείωση με τις τακτικές απομακρυσμένης διοίκησης (Motivation, Self Resilience κλπ.)

   

  pdf

  Leading Remote Teams

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Read More

 • Lean Management

  lean management

  Γενικά για το σεμινάριο:

  H χρήση και η πρακτική αξιοποίηση της Μεθοδολογίας, των Πρακτικών και των Εργαλείων του Lean Management, όπως αυτά χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από κάθε είδους Οργανισμοί και τους βοηθούν να λειτουργούν με πιο Παραγωγικές Διαδικασίες, με Λιγότερα Κόστη, Λάθη και Καθυστερήσεις και τη Βέλτιστη  Διαχείριση των Παραγωγικών τους Πόρων.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις παραγωγικές διαδικασίες, είτε πρόκειται για βιομηχανίες και βιοτεχνίες, είτε πρόκειται για παροχή υπηρεσιών καθώς και στα στελέχη εκείνα που απασχολούνται με τις υποστηρικτικές διαδικασίες. Τέλος απευθύνεται σε στελέχη των τμημάτων Ποιότητας και σε Συμβούλους, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Business Process Improvement.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Tρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Ενδεικτική Θεματολογία:

  • Τι είναι το Lean Management και πως αξιοποιείται στη σύγχρονη Επιχειρηματική πραγματικότητα
  • Πως αναδεικνύουμε και θεραπεύουμε τα 7 Λάθη που προκαλούν Αστοχίες και Σπατάλες των Παραγωγικών Πόρων
  • Τι είναι και πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο 5S
  • Τι είναι και πως δουλεύει η μεθοδολογία Kaizen
  • Πως δομούμε ένα Value Stream Mapping και πως το αξιοποιούμε προκειμένου να προτυποποιήσουμε τις παραγωγικές μας διαδικασίες
  • Τι είναι το Kanban και το Visual Management και πως αυτά αξιοποιούνται στα σύγχρονα περιβάλλοντα Παραγωγής
  • Πως χρησιμοποιούμε το Statistical Process Control για να ελέγχουμε την αποδοτικότητα των παραγωγικών διαδικασιών μας
  • Πως ενδυναμώνουμε μία Continuous Improvement κουλτούρα

  Στόχοι Εκπαίδευσης-Σεμιναρίου:

  Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν την μεθοδολογία Lean Management.

  Διάρκεια: 

  2 Ημέρες (16 ώρες)

  Read More

 • Lean Six Sigma

  six sigma

  Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τρία εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης:

  Η μέθοδος Lean Six Sigma χρησιμοποιείται για τη βελτίωση κάθε κλάδου επιχειρήσεων, από την παραγωγή μέχρι την διεύθυνση προσωπικού και από την τεχνική υποστήριξη μέχρι το τμήμα εξυπηρέτησης. Αυτό είναι εφικτό, δεδομένου ότι το Lean Six Sigma δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία τα στοιχεία του κόστους, χρόνου και ποιότητας αποτελέσματος είναι παρόντα, και απευθύνεται με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς πελάτες.

  Το Lean σκέλος περιγράφει την προσέγγιση που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των χαμένων πόρων (Waste) και έχει τις ρίζες του στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, όπως και η προσέγγιση 5S.

  Lean Six Sigma

  Η στατιστική απεικόνιση του Six Sigma περιγράφει ποσοτικά το πως κάθε διαδικασία αποδίδει. Η επιτυχής εφαρμογή του Six Sigma οδηγεί κάθε διαδικασία σε επίπεδο 6σ, όπου ο δείκτης απόδοσης δεν πρέπει να παρουσιάζει περισσότερα από 3.4 ελαττώματα ανά εκατομμύριο. Το ελαττωματικό «προϊόν» βάσει του Six Sigma, είναι οτιδήποτε δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των πελατών (Upper & Lower limits). Ο θεμελιώδης στόχος της μεθόδου Six Sigma είναι η εφαρμογή μιας ποσοτικοποιημένης στρατηγικής με εστίαση στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την μείωση των αποκλίσεων μέσω των διαφόρων επιμέρους Six Sigma projects.

  Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του Six Sigma προσδιορίζεται ως "μια επιχειρησιακή διαδικασία που επιτρέπει στους οργανισμούς να βελτιωθούν με το σχεδιασμό και τον έλεγχο των καθημερινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με τρόπους που ελαχιστοποιούν τα ελαττώματα και τους πόρους, αυξάνοντας την ικανοποίηση των τελικών χρηστών".

  Το Six Sigma καθοδηγεί τους οργανισμούς να κάνουν λιγότερα λάθη στις λειτουργίες τους, μειώνοντας τα σφάλματα στην ποιότητα στα πιο πρόωρα πιθανά περιστατικά.

  Το Six Sigma παρέχει συγκεκριμένες μεθόδους για  τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας ή και τον σχεδιασμό εκ νέου της διαδικασίας, έτσι ώστε οι ατέλειες και τα λάθη να μην προκύψουν ξανά σε αρχικές φάσεις. Έχει δηλαδή χαρακτήρα προληπτικό.

  Αυτό συνδυάζεται παράλληλα και με την χρήση της μεθοδολογίας DMAIC  (Define, Measure, Analyse, Improve, Control – ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση και έλεγχος) που είναι μια μεθοδολογία για τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες οι οποίες επιδέχονται βελτιωτικών αλλαγών ή με την χρήση της μεθοδολογίας DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify - ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, σχεδιασμός, επαλήθευση) για την ανάπτυξη και σχεδιασμό νέων διαδικασιών ή προϊόντων βάσει του Six Sigma.

  Η ένωση των προσεγγίσεων του Lean και του Six Sigma μας έδωσε το Lean Six Sigma: μια καταπληκτική προσέγγιση, όπου χωρίς να εφευρεθεί τίποτα καινούριο, τα ήδη γνωστά εργαλεία συνδυάζονται και αξιοποιούνται με τρόπο πρακτικά εφαρμόσιμο, απλό, επαληθεύσιμο, με στόχο πάντα τα μετρήσιμα αποτελέσματα.

  six sigma principles lean

  Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επαφή και κατανόηση των βασικών αρχών της προσέγγισης Six Sigma που ήδη εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

  pistopoiisi sis sigma

  Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο Lean Six Sigma κατά IASSC (International Association for Six Sigma Certification).

  pdf

  Lean Six Sigma Certifications

  Read More

 • Manager as coach

  manager as coach

   

  Στόχος Σεμιναρίου:

  Η ενίσχυση των δεξιοτήτων διοίκησης και καθοδήγησης στελεχών.

  Μεθοδολογία Υλοποίησης

  Βιντεοσκόπηση της εξάσκησης και ανατροφοδότησης των συμμετεχόντων. Ο εκπαιδευτής, επίσης καθοδηγητής ενεργεί ως παρατηρητής και καθοδηγητής απόδοσης (PerformanceCoach) και καταγράφει τα σημεία επισήμανσης στο παιχνίδι ρόλων προκαθορισμένης περίπτωσης σπουδής, που πραγματοποιείται μεταξύ των συμμετεχόντων, που παίζουν και τους 2 ρόλους εναλλάξ.

  Θεματολογία

  Εισαγωγή, κατάρτιση, εξάσκηση και ανατροφοδότηση των προϊσταμένων ομάδων στην μεθοδολογία της καθοδηγητικής συμβουλευτικής ως διευκολυντές ανάπτυξης και εξέλιξης των ομάδων τους.

  Κύρια σημεία κατάρτισης:

  • Εισαγωγή και τι είναι η καθοδηγητική συμβουλευτική. Διαφορέςμεάλλεςπροσεγγίσεις. Who is a Coach vs Counselor, Consultant, Mentor
  • Γιατί είναι σημαντική ως προσέγγιση. Ενδεικτικά:
   • Time efficiency
   • Optional for receivers
   • Receivers own the determination of desired behavior of their roles
   • Mutual agreement
   • Ownership and Accountability increase
   • Awareness and consciousness increasement
   • Not judgment and criticizing. Not personality assessment but behavioral and result assessment
  • Πως εφαρμόζεται και προτεινόμενες μεθοδολογίες με έμφαση στην βελτίωση (GROW model), στην μετασχηματιστική και αλλαγή συμπεριφοράς (Coaching for behavioral change and transformational process), ανθρωποκεντρική (people centric), με έμφαση στις δυνατότητες και όχι στις αδυναμίες (strenght based approach) και στοχευμένη (result oriented).
  • Go and No goes and Best practices.
  • Παρουσίαση και ανάπτυξη εργαλειών υποστήριξης καθοδήγησης (Inner & Outer BATNA, SSWOT, Situational analysis, Socratic Questioning, Proactivity and Active listening)
  • Εξάσκηση και ανατροφοδότηση

  The Result-oriented Empowerment Pack

  Εισαγωγή, κατάρτιση, εξάσκηση και ανατροφοδότηση των προϊσταμένων ομάδων στη τέχνη της αποτελεσματικής και αποδοτικής ανατροφοδότησης βελτίωσης και ενδυνάμωσης.

  • Εισαγωγή και τι είναι η ανατροφοδότηση βελτίωσης και ενδυνάμωσης. Διαφορές από την κλασσική ανατροφοδότηση (feedback)
  • Γιατί και πως
   • Ανθρωποκεντρική (βλέπει τον ανατροφοδοτούμενο ολιστικά με ανάγκες σώματος, πνεύματος και δεξιοτήτων και ψυχής και παρακίνησης.
   • Μετασχηματιστική με στόχο την αλλαγή της αντίληψης, στάσης και συμπεριφοράς
   • Ισορροπημένη Ανατροφοδότηση
   • Ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης και της επιθυμητής κατάστασης
   • Αποδοχή, συμφωνία, ιδιοκτησία και υπευθυνότητα
  • Πως εφαρμόζεται και προτεινόμενες μεθοδολογίες με έμφαση στο παρόν (τι διαπιστώθηκε) και στο μέλλον (τι μπορεί να βελτιωθεί). Παρατήρηση και καταγραφή. Αποδείξεις και πραγματικά περιστατικά και γεγονότα. SMART. Διαδρομή από την υφιστάμενη κατάσταση στην επιθυμητή! Ένας σκοπός, 3 στόχοι και 9 ενέργειες. Πλάνο δράσης.
  • Παρουσίαση τρόπου ανατροφοδότησης και χρήση υποστηρικτικών φορμών παρακολούθησης και καταγραφής. 
  • Go and No goes and Best practices.
  • Εξάσκηση και ανατροφοδότηση

  Και στις δύο ημέρες εκπαίδευσης αξιοποιούνται videos, activities, role plays, case studies, και coaching forms.

  Διάρκεια :

  Δύο (2)  Ημέρες (δεκαέξι ώρες)

  Read More

 • Manager as coach

  Read More

 • Managing Across the Lifecycle Qualification

  ITIL MANAGING ACROSS THE LIFECYCLE

  Γενικά για το σεμινάριο:

  The intent of the Managing across the Lifecycle (MALC) qualification is to give candidates the skills to support an organization’s service delivery by bridging the service lifecycle stages. The qualification demonstrates that candidates have learned the value of one combined service management practice as opposed to separate subject areas. ITIL® processes and practices, as learnt from the lifecycle and capability streams of the intermediate certificates, are put into a context of delivering this value.

  The learning outcomes are intended to bring a candidate from ITIL content knowledge to ITIL content application and integration knowledge, and provide skills that can be used in the workplace in a tangible way. Testing and validation of knowledge take place at Bloom's taxonomy level 4 (analysing) and level 5 (evaluating), reflecting the focus on integration when compared with the ITIL intermediate qualifications. While MALC encompasses the broadest perspectives of service management skills, for example those related to project management and application design, it is not intended to teach these practices, rather to refer to them as contexts for ITIL application. A high-level understanding of these is still expected. This qualification focuses on strategizing, planning, using and measuring ITIL practices in an integrated functioning model:

  • How the service lifecycle stages form an integrated whole
  • Process integration and interfaces
  • Shared data / information / knowledge.

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  The qualification prepares candidates to work in established service management roles, as well as to implement and improve service management practices. The target group for the MALC qualification
  includes, but is not limited to:

  • Chief information officers
  • Senior IT managers
  • IT managers
  • Supervisors
  • IT professionals
  • IT operations practitioners
  • IT development practitioners
  • Individuals who require a business and management level understanding of the ITIL service
  • lifecycle and how it may be implemented to enhance the quality of IT service provision within an organization
  • Individuals seeking the ITIL Expert in IT Service Management certificate, for which this qualification is the final mandatory module
  • Individuals seeking progress towards the ITIL Master in IT Service Management, for which the ITIL Expert in IT Service Management certificate is a prerequisite.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  The Managing services and service management
  The service lifecycle
  Service value across the different stages of the service lifecycle
  Other key concepts.

  Communication and stakeholder management
  Co-ordination of business relationship management across the service lifecycle, and the role of business relationship management in communication
  Stakeholder management and communication
  The value of good communication and ensuring its flow across the service lifecycle.

  Integrating service management processes across the service lifecycle
  The integration of service management processes through the service lifecycle
  The impact of service strategy on other service lifecycle stages
  The value of a service lifecycle perspective when designing service solutions
  The inputs and outputs of processes and stages in the service lifecycle
  The value to business and the interfaces of all processes in the ITIL service lifecycle.

  Managing services across the service lifecycle
  Identification and assessment of customer and stakeholder needs and requirements across all service lifecycle stages, and ensuring appropriate priority is given to them
  How the service design package provides a link between service design, service transition and service operation
  Managing cross-lifecycle processes to ensure appropriate impact and involvement at allrequired service lifecycle stages
  Implementing and improving services, using key sources of information for identifying the needfor improvement
  The challenges, critical success factors and risks of the service lifecycle stages, and potential conflicts and competing issues across the service lifecycle.

  Governance and organization
  Governance
  Organizational structure, skills and competence
  Service provider types and service strategies.

  Measurement
  Measuring and demonstrating business value
  Determining and using metrics
  Design and development of measurement frameworks and methods
  Monitoring and control systems
  Use of event management tools to increase visibility of the infrastructure and IT service delivery.

  Implementing and improving service management capability
  Implementing service management
  Assessing service management
  Improving service management
  Key considerations for the implementation and improvement of both the service managementpractice and the services themselves
  Key considerations when planning and implementing service management technologies.

  Διάρκεια: Πέντε ημέρες (40 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

   

  Read More

 • Mental Toughness

  mental toughness

  Building Mental Toughness and a Performance Mindset (2 hours)

  Για όλες τις βαθμίδες στελεχών

  Στόχοι Προγράμματος:

  • Η παρουσίαση των τεχνικών ανάπτυξης ψυχικής αντοχής
  • Η κατανόηση των παραμέτρων που οδηγούν στην μείωση του stress, στην ικανοποίηση στη προσωπική ζωή και εργασία και στην επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων

   

  Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Introduction
  • Η σύνδεση της απόδοσης με τη ψυχική αντοχή (Mental Toughness)
  • Science of Mental Toughness
  • Happiness & Well Being
  • Positive Thinking and Visualization
  • Building a Resilient Mindset
  • Surviving and Thriving with Stress
  • Solving the Happiness Equation
  • Implementing Mental Fitness
  • Ο απαιτούμενος τρόπος σκέψης (Mind Set)
  • Resilience
  • Motivation
  • Focus
  • Action Plan

   

  Εργαλεία μάθησης:

  • Παρουσία εκπαιδευτή (virtual facilitator)
  • Πλάνο δράσης
  • Ψηφοφορίες (polls)
  • Αυτό-αξιολόγηση
  • Δυνατότητα συζήτησης
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης
  • Δυνατότητα εργασίας σε κοινό virtual flipchart

   

  Οφέλη συμμετοχής:

  • Μετά το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να εφαρμόζετε βασικές τεχνικές που θα ενισχύσουν τη ψυχική σας αντοχή (mental toughness) σε περιόδους πίεσης, κρίσης και αλλαγής

   

  pdf

  Mental Toughness

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Read More

 • Mystery Shopping

  DOOR international Logo Horizontal Blue RGB small msS

  Mystery Shopping - Μεθοδολογία αξιολόγησης της επιχείρησής σας

  Θεματολογία:

  • Τι είναι το Mystery Shopping;
  • Τι σας προσφέρει το mystery shopping.
  • Ποιές υπηρεσίες μπορούν να αξιολογηθούν.
  • Τι καταγράφεται σε μια μυστική επίσκεψη.
  • Ποιός είναι ο μυστικός επισκέπτης; Διαδικασία πιστοποίησης.
  • Αναφορές από μυστικές επισκέψεις. Δείτε ένα δείγμα.
  • Επεξεργασία δεδομένων μυστικών επισκέψεων. Οφέλη για την επιχείρησή σας.
  • Νομικό πλαίσιο
  • Πλάνο δράσης

   

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   


  Read More

 • Navigating Change

  navigating change

  Navigating Change (2 ώρες)

  Απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες στελεχών

  Στόχοι Προγράμματος:

  • Η κατανόηση των τακτικών και τεχνικών διαχείρισης της αλλαγής (Change Management)
  • Η παρουσίαση εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και κατά την περίοδο αλλαγών

   

  Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Τι προκαλεί η αλλαγή
  • Η καμπύλη και τα στάδια της αλλαγής
  • Η αλλαγή σε ατομικό επίπεδο
  • Παίγνιο - Debrief
  • Εργαλείο Change Style Indicator (η συμπλήρωσή του είναι τμήμα της προεργασία (pre-work)
  • Τρείς τύποι προσέγγισης της αλλαγής – Σημεία προσοχής
  • Σφαίρα επιρροής
  • Εργαλείο: Change Plan
  • Η αλλαγή σε επιχειρησιακό επίπεδο
  • Τα στάδια (Μοντέλο Kotter)
  • Ο ρόλος σας στην αλλαγή
  • Διαχείριση των άλλων (συνεργατών, υφισταμένων, προϊσταμένων) στην αλλαγή
  • Η προσέγγιση Top-Down και η σημασία των black holes
  • Αλλαγή κουλτούρας
  • Αλλαγή συνηθειών: οι προκλήσεις
  • Πλάνο δράσης

   Εργαλεία μάθησης:

  • Παρουσία εκπαιδευτή (virtual facilitator)
  • Πλάνο δράσης
  • Ψηφοφορίες (polls)
  • Αυτό-αξιολόγηση
  • Δυνατότητα συζήτησης
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης
  • Δυνατότητα εργασίας σε κοινό virtual flipchart

   Οφέλη συμμετοχής:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής διαχείρισης της αλλαγής που συμβαίνει σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο
  • Ατομικό πλάνο δράσης

   

  pdf

  Navigating Change

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Read More

 • Operational Support and Analysis

  ITIL Operational Support and Analysis

  Γενικά για το σεμινάριο:

  Successful implementation of ITIL® operational support and analysis best practices enables IT departments to reduce downtime and costs while improving customer satisfaction. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the OSA processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Operational Support and Analysis Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve ITIL Intermediate Qualification: Operational Support and Analysis certification. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  Service management as a practice
  The service value proposition
  Optimizing operational service performance
  The role of OSA processes in the lifecycle
  How OSA supports the service lifecycle

  Core Service Operation Processes
  Event management
  The purpose, goal and objectives of event management
  Explaining triggers, inputs, outputs and the process interfaces
  Using critical success factors to check effectiveness and efficiency
  Employing active and passive monitoring tools
  Incident management
  Managing the incident lifecycle
  Identifying process activities, methods and techniques and how they relate to the service lifecycle
  Interaction with design services
  Incident management involvement on information management
  Request fulfillment
  Scope of the processes
  The policies, principles and the request model concept
  Dealing with service requests from users
  How KPIs can verify effectiveness and efficiency of the request fulfillment process
  Problem management
  The objectives of the problem management process
  Managing the lifecycle of problems
  Value to the business and the service lifecycle
  Identifying triggers, input and output to other processes
  Analyzing critical success factors to check efficiency
  Access management
  Policies, principles and basic concepts
  Managing authorized user access
  Distinguishing access management and information management
  Executing security and availability management policies
  Challenges and critical success factors
  Verifying effectiveness and efficiency

  Service Desk
  Establishing the service desk objectives
  Organizational structures and staffing options
  Providing a single point of contact
  Measuring effectiveness and efficiency
  Impact of service desk on customer perception
  Reasons and options for outsourcing the service desk

  Service Operation Functions
  Functions of technical management, IT operations management and application management
  How the functions contribute to OSA
  Identifying the roles of each function
  Distinguishing the objectives of each function
  Analyzing the function's activities

  Technology Considerations
  Generic technology requirements
  Evaluation criteria for technology and tooling for process implementation
  Planning and implementing service management technologies
  Assessing and managing the project, risk and staffing for process implementation
  Identifying the critical success factors and risks related to implementing practices and processes

  Implementation Considerations
  Managing change in service operation
  Examining implementation aspects of service operation and project management
  Assessing and managing risk in service operation
  Operational staff considerations in service design and transition
  How to plan and implement service management technologies

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

  Read More

 • Personality Matters

  DOOR international Logo Horizontal Blue RGB small compact

  Personality Matters

  Θεματολογία:

  • Ο ρόλος της φυσιολογίας του εγκεφάλου στην προσωπικότητα
  • Η βασική θεωρία της δομής του εγκεφάλου και του ρόλου του στις προτιμήσεις μας (preferences)
  • Ημισφαίρια εγκεφάλου
  • Τύποι προσωπικότητας και ο ρόλους τους στη:
   • Συμπεριφορά
   • Συνεργασία
   • Επικοινωνία
   • Παραγωγικότητα
  • Διαχείριση διαφορετικών προσωπικοτήτων στο περιβάλλον εργασίας (συνάδελφοι, προϊστάμενοι, υφιστάμενοι).
  • Διεθνή εργαλεία αποτύπωσης των προτιμήσεων κάθε προσωπικότητας.
  • Πλάνο δράσης

   

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


  Read More

 • Pharmaceutical Representative Sales Excellence

  Pharmaceutical Representative Sales Excellence

  Objectives:

  Upon successful completion of the Program, participants will:

  - Comprehend Medicare and Medicaid issues and how they affect the selling process

  - Gain knowledge of government reimbursement programs, drug discount cards, major concepts and components of managed care, main stakeholders in the managed-care marketplace, drug marketing, and group-purchasing organizations

  - Grasp the concept of pharmaceutical sales territory planning and information gathering and learn the importance of call planning and record keeping, how to handle appointment calls and impromptu calls and strategies for no-see offices and downtime

  - Have the knowledge to effectively use sales brochures and support literature and know how to sell new products versus established products

  - Understand how to prepare for hospital calls, security concerns of a hospital, and sampling rules in hospitals

  Details

  The goal of the program Pharmaceutical Sales Training Program is to develop your knowledge in clinical pharmacology, physiology, pharmaceutical sales guidelines/techniques, and medical terminology. This knowledge will greatly enhance your understanding of the pharmaceutical sales industry, its regulatory selling process. This unique training program will will present the competences needed by a pharmaceutical sales representative. The goal of the Training Program will help candidates to enhance their career in pharmaceutical sales. All pharmaceutical sales representatives must be familiar with effective pharmaceutical selling techniques

  Training Topics

  How to work with doctors

  Meeting request

  The importance of preparation (Visit Plan)

  Meeting the doctor

  Meetings's structure

  How to open the conversation,

  Discover doctor's happiness with your competitor's products. Is he satisfied?

  You will have to prepare yourself to prove him/her that he/she should not be satisfied.

  How to introduce the drugs and how to promote the drug and company

  The secret of your Presentation Skills

  Characteristics/features of your product & Benefits for the doctor

  Exlaining the key WHY: Why to choose your product

  Identify his decision/selection criteria

  Handling Objections : How to handle doctors’ objections.

  Exercising influence : How to influence Doctors

  Closing the sales meeting

  Getting the commitment

  The importance of follow up

  Increasing Doctors' Experience

  The difference between customer service and customer experience

  Why customer experience will differentiate you from your competitors' medical representatives

  Duration : Two days (16 hrs)

   

  Read More

 • Planning, Protection and Optimization

  ITIL Planning Protection and Optimization

  Γενικά για το σεμινάριο:

  ITIL® planning, protection and optimization best practices ensure IT departments can cost-effectively manage customer demand, availability and capacity while mitigating risk. In this course, you learn how to plan, implement and optimize the PPO processes and gain the skills required to take the ITIL Intermediate Qualification: Planning, Protection and Optimization Certification Exam.

  Το σεμινάριο Απευθύνεται:

  This course is valuable for those who want to achieve ITIL Intermediate Qualification: Planning, Protection and Optimization Certification. The ITIL Foundation Certificate (or v2-v3 bridge equivalent), or the ITIL Expert Certificate achieved via a bridging route, is required to attend this course and take the ITIL Certification Exam on the final day.

  Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

  Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

  Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

  Introduction and Overview
  PPO in the context of the service lifecycle
  Service optimization
  Service design basics
  The role of design coordination within PPO

  Capacity Management
  Basic concepts
  Purpose, goals and objectives of capacity management
  Methods and techniques
  Capacity management policies, principles and basic concepts
  Capacity management activities
  Conducting capacity management to contribute to quality assurance
  The capacity management information system
  Meeting cost and time constraints

  Availability Management
  Scope of availability management
  Purpose and objectives
  Availability management in relation to PPO
  Enabling availability management through methods and techniques
  How availability management creates business value
  Concepts and activities
  Triggers, input and output to other processes
  Establishing metrics to ensure process quality
  Demonstrating the efficiency and effectiveness of successful availability management

  IT Service Continuity Management (ITSCM)
  ITSCM to generate business value
  Illustrating the main activities
  Initiation
  Requirements and strategy
  Implementation
  Ongoing operation
  Primary activities
  Policies and principles
  Ensuring quality assurance when introducing services through effective ITSCM
  Managing risks
  Planning for recovery
  Challenges and critical success factors

  Information Security Management (ISM)
  Overview of ISM
  Analyzing how ISM contributes to quality assurance for new services
  How ISM generates business value
  Aligning IT security with business security
  Key activities for ISM implementation
  Methods and techniques
  Ensuring confidentiality, integrity and availability
  Key metrics to measure success
  Challenges and risks of ISM

  Demand Management
  Purpose of demand management
  Scope and objectives
  Service strategy and demand management
  Coupling capacity with demand
  Identifying demand management patterns
  Activities, methods and techniques
  Influencing customer demand
  Managing demand for service
  Demand management techniques

  Roles and Responsibilities
  Defining the key roles for executing each process step
  Process manager and process practitioner
  Capacity management
  Availability management
  IT service continuity management
  Information security management

  Technology and Implementation Considerations
  Generic requirements and evaluation criteria
  Special technology functions and features related to PPO
  Good practices for implementation
  Determining the evaluation criteria for technology and process implementation
  Challenges, critical success factors and risks
  Designing technology architecture
  Considerations for planning and implementing service management technologies

  Διάρκεια: Τρεις ημέρες (24 ώρες).

  Πιστοποίηση

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμτος οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιηθούν στην αντίστοιχη εξέταση καθώς η Door Greece είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Peoplecert & του AXELOS.

  ITIL ATO logo small

  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

  ITIL® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office’ in the first occurrence of the logo or word mark.

  IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the Cabinet Office’ where referenced.

  © Crown copyright 2013 Reproduced under license from the Cabinet Office’, for any diagram or table from a Cabinet Office Best Management Practice publication or other source.

   

  Read More

 • Presentation Skills & Performance

  Presentation Skills2

  Περιγραφή

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαδραστικό. Έχει ως σκοπό οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν το δυναμικό τους και τα περιθώρια βελτίωσής τους, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν τον στόχο της παρουσίασης τους και να κερδίσουν το ακροατήριό τους.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Σε όλους, ανεξαρτήτως τομέα και ειδίκευσης, που μέρος του ρόλου τους σχετίζεται με τη διεκπεραίωση παρουσιάσεων.

  Λεπτομέρειες

  Στη διάρκεια του  διημέρου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πως λειτουργούσαν πριν, ως παρουσιαστές, και πως θα λειτουργούν μετά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για να επιτευχθεί άμεσο αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μία σύντομη παρουσίαση μπροστά στην ομάδα (προτείνεται να γίνει βιντεοσκόπηση της κάθε παρουσίασης) ενώ κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα κληθούν και πάλι να παρουσιάσουν ένα θέμα που επιθυμούν, αυτή τη φορά όμως αξιοποιώντας τις τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές που έχουν διδαχθεί. Μετά από κάθε παρουσίαση  θα γίνεται ένας κύκλος ανατροφοδότησης και σχολιασμός από τον εκπαιδευτή. Στο πλαίσιο της αυτοβελτίωσης, οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν τις ενέργειες σε πλάνο δράσης (στόχος και ενέργειες σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα).

  Σημεία έμφασης και στόχευσης του εκπαιδευτικού  προγράμματος

  ·         Η παρουσίαση: Τέχνη ή Επιστήμη;

  ·         Ανάλυση του εαυτού μου ως παρουσιαστή

  ·         Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης παρουσίασης

  o   Προετοιμασία Παρουσίασης

  o   Δομή με προσανατολισμό στον κύριο στόχο

  o   Οργάνωση των ιδεών του παρουσιαστή

  o   Χειρισμός πληροφοριών και στοιχείων

  o   Υπολογισμός του χρόνου και της διάρκειας

  o   Ανάλυση του ακροατηρίου και των αναγκών του

  ·         Μέθοδοι σχεδίασης παρουσιάσεων και διαχείρισης της παρουσίασης

  o   Το τρίγωνο της ρητορικής

  o   Αρχές πειθούς και επιρροής

  o   Ακολουθία Μονρώ

  o   Το σχήμα του διαμαντιού

  o   Τα 7 c

  o   Εμπειρίες, Πεποιθήσεις, Ενέργειες, Αποτελέσματα

  ·         Η φωνή ως εργαλείο

  ·         Οι διαφάνειες

  o   Less is more

  o   Keep it simple

  o   Κανόνες και πότε τους σπάμε

  o   Μια εικόνα, χίλιες λέξεις

  ·         Γλώσσα σώματος

  ·         Η σημασία του συναισθήματος

  ·         Προσοχή, μνήμη, δράση

  ·         Βέλτιστες πρακτικές

  o   H έναρξη, ως μοναδική ευκαιρία προσέλκυσης του ενδιαφέροντος

  o   Ο ρόλος του ηγέτη παρουσιαστή: Οδηγώ, καθοδηγώ, ελέγχω

  o   Ενθουσιασμός και όραμα ως παράγοντες επιτυχίας

  o   Τρόποι παρακίνησης του ακροατηρίου

  o   Χειρισμός πρόκλησης και «παρεμβολών» από το ακροατήριο

  o   Χειρισμός ερωτήσεων

  o   PowerPoint Tips & Tricks

  o   Διαχείριση άγχους

  o   Αξιοποίηση παραλληλισμών, παραδειγμάτων, story telling

  o   Χειρισμός oπτικοακουστικών κσι άλλων μέσων

  o   Tips για το κλείσιμο

  ·         Πλάνο δράσης

  Διευκρινήσεις

  ·         Η ροή της εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Θα προηγηθεί προεργασία από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμάσουν μια παρουσίαση πριν την υλοποίηση του προγράμματος. Θα λάβουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία αναλυτικές οδηγίες.

   Διάρκεια

  Δύο Ημέρες (16 ώρες) ή τέσσερα απογεύματα.

  Presentation Skills

  Read More

 • Proactive Management

  proactive manager

  Είναι η επίλυση προβλημάτων σημαντικό μέρος της εργασίας σας;

  Θέλετε να εξερευνήσετε άλλες επιλογές στην επίλυση αυτών των προβλημάτων;

   

  Το σεμινάριο απευθύνεται:

  Απευθύνεται στα στελέχη και τους επαγγελματίες όλων των βαθμίδων και κλάδων.

  Προσέγγιση - Μεθοδολογία

  Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας "be proactive".

  Θεματολογία

  • Γιατί μας «προλαβαίνουν οι εξελίξεις»;
  • τι σημαίνει είμαι proactive;
  • Reactive vs Proactive Management: Γιατί είναι καλύτερο «το προλαμβάνειν του θεραπεύειν» ;
  • Τα χαρακτηριστικά των proactive manager: τι κάνουν διαφορετικά;
  • Οφέλη του proactive management
  • Proactive Management και αποτελεσματικότητα
  • Πως θα γίνω proactive; Bήματα ανάπτυξης
  • Στρατηγικές και εργαλεία ανάπτυξης Proactive Management
  • Proactive Λήψη αποφάσεων
  • Παίρνω πρωτοβουλίες: πότε και γιατί
  • Χτίζω και αναπτύσσω την  proactive ομάδα μου
  • Η επικοινωνία του proactive στελέχους

  Εκπαιδευτικός Στόχος :

  Η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων να λειτουργήσουν proactively σε ότι κάνουν στα πλαίσια της καθημερινής εργασίας τους

  Διάρκεια :

  Μία ημέρα (8 ώρες)

   

  Read More

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734