call us +30 210 9210734

 • Συμβουλευτική

  consulting doortraining

  Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Συμβουλευτική για εμάς είναι η βοήθεια προς την επιχείρηση να βελτιώσει την απόδοση της μέσω της ανάλυσης υπαρχόντων προβλημάτων και την εκτέλεση αναπτυξιακών σχεδίων.

  Χρησιμοποιούμε μεγάλο εύρος σύγχρονων υπηρεσιών, εργαλείων και μεθοδολογιών που υλοποιούνται από εσωτερικούς και εξωτερικούς συμβούλους της εταιρίας μας. Συγκεκριμένα προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στις παρακάτω κατηγορίες :

  HR Services & Consulting®

  Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης-Ανάπτυξης (Training & Development) Στελεχών επιχειρήσεων και Διοίκησης Προσωπικού (HR). Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τους   εξής τομείς:

  • Διοίκηση της Κουλτούρας (Managing Culture - Mission, Vision, Values, Translate them to behaviors)
  • Employer Brand
  • Code of conduct    
  • Στρατηγική HR (HRStrategy)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών HR (HR Policies & Routines)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μοντέλων δεξιοτήτων (Competency Based HR)
  • Competency Development Mapping
  • Ανάπτυξη δεικτών  HR (HR KPIs / HR Analytics)
  • Σχεδιασμός και περιγραφή θέσεων εργασίας (Job Profiles – Job Descriptions)
  • Recruiting (Job Ads, Interview report, Exit interview form, competency based interview, Turnover analysis)
  • Ανάπτυξη συστήματος υποδοχής νέων στελεχών (Induction - Welcome Package, Induction Training)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης (Performance Appraisal Forms)
  • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων στοχοθέτησης (Management by objective System)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης 360 Feedback
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων αμοιβών (Bonus Systems)
  • Succession Planning Systems (Process, Forms, Potential, Calibration, Career Paths)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών στελεχών (Employee Surveys)
  • Employee Suggestion Schemes
  • Δημιουργία και υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης (Values recognition schemes)
  • HR Reporting

  Assessment Centers®

  Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την υλοποίηση κέντρων αξιολόγησης (Assessment Centers). Τα κέντρα αξιολόγησης αφορούν στους τομείς ανάπτυξης στελεχών, εξέλιξης τους για την ανάληψη νέων διοικητικών θέσεων καθώς και ειδικών κέντρων με στόχο την αξιολόγηση ειδικών ομάδων όπως ομάδες πωλήσεων, Managers κλπ.

  • Management Assessment Center
  • Development Center
  • Sales Team Assessment Center

  Εταιρικές Ακαδημιες Αναπτυξης®

  Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την δημιουργία εταιρικών ακαδημιών (Corporate Academies). Έχουμε σχεδιάζει και υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ακαδημιών σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των ακαδημιών της Adidas και της Hyundai διεθνώς καθώς και μιας από τις μεγαλύτερες ακαδημίες (Newly Appointed Managers Academy) που έχουμε υλοποιήσει στην περιοχή των Βαλκανίων για τον όμιλο Φουρλή.

  Mystery Shopping Services®

  (Member of mystery shopping providers association - mspa)

  Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο μέλος του Mystery Shopping Providers Association (MSPA). Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πλάνο επισκέψεων προκειμένου να αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την επιχείρησή σας προς τους πελάτες σας. Υλοποιούμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε πιστοποιημένους εσωτερικούς μυστικούς επισκέπτες (Mystery Shoppers)

  • On-Site Visits Mystery Shopping
  • Telephone Mystery Shopping
  • Mystery Shoppers Certification

  Read More

 • Συμβουλευτική Πώληση (Customer Centered Selling)

  Customer Centered Selling

  To Customer Centered Selling (CSS)  είναι μια απο τις δημοφιλέστερες μεθοδολογίες πωλήσεων διεθνώς που αναπτύχθηκε απο τον Robert Jolles. Έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ενώ ξεκίνησε από την εταιρία Xerox. Η εταιρία μας είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της μεθοδολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

  "Τι κάνετε όταν ο πελάτης δε σκέφτεται να αγοράσει και δεν ενδιαφέρεται καν να συναντηθεί με τον πωλητή;"

  Οι πωλητές δεν μπορούν πάντα να υπολογίζουν ότι θα έχουν την πολυτέλεια της συνάντησης με κάποιον πελάτη που ενδιαφέρεται να αγοράσει το προϊόν. Είναι διαφορετικό το να έχει δείξει ο πελάτης αρχικά κάποιο ενδιαφέρον για ένα προϊόν και κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες του προϊόντος και των υπηρεσιών σας και το να μη νοιώθει την ανάγκη να αγοράσει εκείνη τη στιγμή.

  Μάθετε πως αγοράζει ο πελάτης σας!
  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Πωλήσεων Επικεντρωμένες στον Πελάτη (Customer Centered Selling - CCS), οι πωλητές μαθαίνουν πως να μιλούν στους πελάτες τους. Όχι για το προϊόν και τα πλεονεκτήματά του αλλά για τον πελάτη και το ιστορικό του. Οι πωλητές θα μάθουν ποιο είναι το επίπεδο ενδιαφέροντος του πελάτη για την αγορά και ακολούθως θα ρυθμίσουν τη συζήτηση της πώλησης στο συγκεκριμένο αυτό επίπεδο.

  Για ποιους έχει σχεδιαστεί το CCS;
  Το CCS απευθύνεται σε πωλητές που εργάζονται σε διάφορους τομείς (λειτουργώντας σε καταστάσεις B2B - Business to Business- αλλά και σε μορφή  B2C - Business to Clients) οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τη βάση των πελατών τους αλλά επίσης και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους αναπτύσσοντας τη λίστα με τους υπάρχοντες πελάτες τους. Η συμμετοχή στο σεμινάριο θα είναι μία ανεκτίμητη πηγή γνώσεις και για διευθυντές πωλήσεων.

  B-I-D-I αλληλουχία ερωτήσεων
  Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προετοιμάζουμε αποτελεσματικά τη χρήση της αποδεδειγμένης μεθόδου ερωτήσεων B-I-D-I, ρωτώντας τα εξής με την ακόλουθη σειρά;
  • Κάνοντας ερωτήσεις για το παρελθόν (Background) για να διερευνήσετε το πρόβλημα
  • Κάνοντας Αναγνωριστικές ερωτήσεις (Identifcation) για να αναγνωρίσετε το πρόβλημα
  • Κάνοντας ερωτήσεις Ανάπτυξης (Development) για να δείτε το μέγεθος του προβλήματος
  • Κάνοντας ερωτήσεις Επίδρασης (Impact) έτσι ώστε να νοιώσουν την επίδραση του προβλήματος στο μέλλον (αν δεν επιλυθεί)

  Αυτές οι ερωτήσεις μας βοηθούν στη συζήτηση με τους πελάτες. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προσεγγίζουν τους πελάτες με τέτοιες ερωτήσεις σε καταστάσεις όπου η υποβολή και μόνο τέτοιων ερωτήσεων αποτελεί πρόκληση από μόνη της.

  Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σημειώσεις καθώς και το βιβλίο Customer Centered Selling.

  css book

  Διάρκεια:
  Δύο ημέρες (16 Ώρες)

  Read More

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη

  EQ

   

  Σκοπός του σεμιναρίου:

  Η ανάπτυξη των τεχνικών εκείνων που δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύσσουν και αξιοποιούν τις ικανότητές τους για αυτεπίγνωση, αυτοκυριαρχία και αυτοέλεγχο, επίγνωση των συναισθηματικών αναγκών των άλλων, επιτυχή διαπροσωπική επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία.

  Τι σεμινάριο απευθύνεται

  Σε Διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων (Διευθυντές, προϊσταμένους) καθώς και σε στελέχη διευθύνσεων του Marketing και των Πωλήσεων.

  Μεθοδολογία

  Το σεμινάριο στηρίζεται στην ενεργό και συνεχή συμμετοχή των εκπαιδευομένων τόσο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των εννοιών όσο και κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους με ασκήσεις, τεστ αυτογνωσίας και μελέτης περιπτώσεων.

  Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή στην Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Τί σημαίνει δουλεύω έξυπνα;
  • Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας
  • Τί είναι το Ε.Q. (Emotional Intelligence)
  • Ποιόςείναιοδείκτηςνοημοσύνης (Ι.Q Intellectual Intelligence)
  • Ένα νέο μοντέλο μάθησης
  • Πέρα από την κατάρτιση & την εξειδίκευση η ανάγκη για συναισθηματική νοημοσύνη
  • Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας
  • Ποιά η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις σχέσεις, στην ποιότητα;
  • Το τρίπτυχο της επιτυχίας:  Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά
  • Ποιά είναι τα 7 είδη του Δείκτη Νοημοσύνης
  • Ποιά είναι τα 5 είδη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
  • Τεστ ευφυΐας, τεστ προσωπικότητας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;
  • Ποιοί δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι και ευτυχείς;
  • Η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται και πώς;
  • Η σημασία του Ολικού Μυαλού
  • Η διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών και γυναικών βασισμένη στο I.Q. & E.Q
  • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανδρών & γυναικών με υψηλό δείκτη I.Q. και E.Q
  • Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας
  • Τί είναι η συναισθηματική ικανότητα;
  • Ταυτίζονται Συναισθητική Νοημοσύνη & Συναισθηματική Ικανότητα;
  • Proactive ή reactive χαρακτήρες;
  • Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού
  • Ηγεσία και συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Γιατί η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο την Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
  • Πηγές παρακίνησης & κίνητρα συμπεριφοράς
  • Πρόβλημα ή ευκαιρία;
  • Ομάδες και ομαδικός Δείκτης Νοημοσύνης
  • Η σημασία για έναν οργανισμό να είναι συναισθηματικά νοήμων
  • Ποιότητα και Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Η Συναισθηματική Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση
  • Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Επικοινωνία με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Τα οφέλη της ακρόασης με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής
  • Πώς διδάσκεται η Συναισθηματική Νοημοσύνη στα παιδιά;
  • Η «χήνα & τα χρυσά αυγά»

  Read More

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση Virtual Meetings & Presentations

  virtual meetings and pre

  Σχεδιασμός και υλοποίηση Virtual Meetings & Presentation (2 hours)

  Απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες στελεχών

  Στόχοι Προγράμματος:

  • Η παρουσίαση των τεχνικών και των τακτικών σχεδιασμού και υλοποίησης virtual meetings και παρουσιάσεων (Presentations) ανεξαρτήτως της πλατφόρμας που χρησιμοποιείτε

   

  Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Virtual Meetings & Παρουσιάσεις: Οι προϋποθέσεις
  • Προετοιμασία: Αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, προετοιμάσου να αποτύχεις
  • Οι σημαντικές διαφορές των virtual συναντήσεων με τις face to face παρουσιάσεις
  • Πριν την υλοποίηση:
   • Survey
   • Polls
   • Handouts
   • Video
   • Ρόλοι (Organizer, Presenter, Panelist Moderator)
   • Registration - Reminders
  • Check in
  • Κατά την υλοποίηση:
   • Camera: Τι να προσέξετε
   • Τι αλλάζει στην επικοινωνία
   • Εμπιστοσύνη (Trust)
   • Εμπλοκή ακροατηρίου. Αύξηση καμπύλης προσοχής (attention curve)
  • Μετά την υλοποίηση
  • Πλάνο δράσης

   

  Εργαλεία μάθησης:

  • Παρουσία εκπαιδευτή (virtual facilitator)
  • Πλάνο δράσης
  • Ψηφοφορίες (polls)
  • Αυτό-αξιολόγηση
  • Δυνατότητα συζήτησης
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης
  • Δυνατότητα εργασίας σε κοινό virtual flipchart

   

  Οφέλη συμμετοχής:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων άμεσης αποτελεσματικών virtual meetings & Presentations
  • Άμεση προσαρμογή στις νέα δεδομένα των απομακρυσμένων συναντήσεων και παρουσιάσεων

   

  pdf

  Σχεδιασμός και υλοποίηση Virtual Meetings & Presentation

  Περισσότερες πληροφορίες / Υποστήριξη: 210 9210734 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Read More

 • Τηλεφωνικές Πωλήσεις

  call center telesales

  The telephone can act as a critical sales tool for increasing sales among existing customers and for effectively selling to prospects. It serves as a solution for your tight schedule, which is stretched even more by travelling times and inevitable traffic jams. Good selling is also the painstaking adaptation of the cost/benefit analysis to every medium. Ensure that you are well prepared. Selling over the phone is more than just making a quick call. It is also different from other telemarketing activities. During this training course you will discover how to convince the other party to make an appointment or place an (additional) order without the added benefit of non-verbal communication. How do you “close that deal”. You will also learn to use the TEN CC principles to expand your customer base in a systematic manner.

  Approach

  The training course consists of a continuous sequence of discussions, interaction and practical exercises. You will receive the video recordings of your own performance at the end of the course. An important part of this training course is making live calls, contacting real prospects and customers.

  Topics

  What names and addresses are available to you?

  How do you turn addresses into suspects, into prospects and then into customers?

  How can TEN CC be your starting point?

  How do you make appointments with prospects?

  What ‘hook’ can you hang your conversations on?

  How do you generate interest over the telephone?

  How do you overcome the initial resistance?

  How do you position your argument in a customer-oriented way?

  How do you present your price that invites a sale?

  How do you best react to purchasing signals?

  How do you say goodbye in a positive way?

  Training Objectives

  At the end of this training you will be able to:

  1. Work effectively with a telephone script
  2. Successfully complete a two-tiered telesales call
  3. Overcome the common ten objections over the telephone
  4. Successfully perform all telephone-related TEN CC steps

  Duration: Two Days

  Programme Schedule

  Day One

  Introduction & Welcome

  Programme Objectives

  Personal Objectives

  Who are your Prospective Customers?

  Turning Addresses into Suspects

  How the TEN CC Principle can Serve

  as a Starting Point

  Making Appointments with Prospects

  What you can use as a Stepping Stone

  for your Calls

  Arousing Interest over the Telephone

  Overcoming the Secretary's Objections

  Personal Action Planning

  Day Two

  Welcome Back

  Selling more in two steps

  Objections for which you should have an immediate answer

  Customer-focused reasoning

  Stating your price in an expressive manner

  Responding to buying signals

  Ending the call on a positive note

  Which follow-up activities result in increased sales?

  Personal Action Planning

   

  Read More

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  Σεμινάρια Call Center Training

   

  call center

   

  H εταιρία μας εξειδικεύεται σε σεμινάρια Call Center καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες στελεχών. Συγκεκριμένα διαθέτουμε εμπειρία σε όλες τις κατηγορίες  Call Centers:

  • Outbound
   • Απόκτηση πελατών (Customer acquisition)
   • Διαχείριση απαιτήσεων (claims processing)
  • Inbound
   • Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Care)
    • Εξωτερικών
    • Εσωτερικών (IT Helpdesk)
   • Άμεσηανταπόκρισης (Direct Service, Order taking services, virtual receptionist services)
  • Business to Business

  Διενεργούμε ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών σας (Training Needs Analysis –TNA) και προσαρμόζουμε τα τα σεμινάρια σε κάθε ομάδα εκπαιδευομένων. Προσφέρουμε τα παρακάτω σεμινάρια.

  Read More

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734