Συνέδρια - Conferences

Συνέδρια

Η εταιρία μας διοργανώνει μια σειρά από συνέδρια (Conferences&Unconferences) εκπαιδευτικού χαρακτήρα με στόχο την ενημέρωση των Στελεχών επιχειρήσεων Ελλάδας και Κύπρου, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε διάφορους τομείς .

Προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες που πλαισιώνουν ταeventsκαι τα εταιρικά σας συνέδρια :

 • Keynote Speeches
 • Δραστηριότητες Team Building
 • Σχεδιασμό και υλοποίησηfocus groups
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών (employee engagement surveys, customer surveys κλπ.)
 • Συντονισμός Panel Συνεδρίων (Moderation)
 • Συντονισμός συναντήσεων στρατηγικής (Strategy Meetings)

Μέχρι σήμερα έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει τα παρακάτω συνέδρια :

 • Οκτώ Πανελλήνια Συνέδρια Γραμματέων & Βοηθών Διοίκησης
 • Τρία Πανελλήνια Συνέδρια Διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες (CRMForum) (Προσκεκλημένοι διεθνείς ομιλητές: Barton Goldenberg, Jim Dickie, Don Peppers)
 • Τρία συνέδρια εκπαίδευσης και ανάπτυξης (Training & Development Directors Forum- Προσκεκλημένος ομιλητής: Jack Phillips)
 • Τρία συνέδρια Διαπραγματεύσεων (NegotiationsForum)
 • Cost Reduction Forum
 • Accountability Conference
 • Top Management Assistants Conference (Cyprus)

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες από τα συνέδρια της εταιρίας μας.

 logo small copyright 1 © 2017 DOOR GREECE. All rights reserved