Κοινωνική Ευθύνη DOOR

Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (Social Responsibility) είναι η βάση για όλους τους τομείς της εταιρικής μας ταυτότητας. Ως ειδικοί στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, αναζητούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας λύσεις που όχι μόνο τους οδηγούν στην τελειότητα αλλά θέτουν ένα πλαίσιο αρχών που διέπουν τη λειτουργία μας, όπως η τιμιότητα, η ποικιλία στους ανθρώπους, ο σεβασμός, η ευθύνη και η ξεκάθαρη επικοινωνία. Δεσμευόμαστε στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων και σε αρμονική ισοροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Πραγματικά ενστερνιζόμαστε στη ζωή μας αυτές τις αρχές και ενθαρύνουμε τους συνεργάτες και προμηθευτές μας να τις εφαρμόζουν και εκείνοι.

Άνοιγμα της DOOR σε έναν πιο πράσινο κόσμο

Πιστεύουμε πως μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε με δύο τρόπους για να κρατήσουμε χαμηλά τις εκπομπές διοξειδίου και να περιορίσουμε τη χρήση της ενέργειας – αναθέτοντας την εκπαιδευτική διαδικασία για τους πελάτες μας και περιορίζοντας το οικολογικό ίχνος του ίδιου μας του οργανισμού.
Χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο μας, οι πελάτες μας μπορούν να αναθέσουν την όλη εκπαιδευτική διαδικασία, ξεκινώντας από την ανάλυση απαιτήσεων, την ανάπτυξη του προγράμματος, την εφρμογή του, την καθοδήγηση μέχρι την αξιολόγηση μετά το πέρας του. Με αυτό τον τρόπο γλυτώνουν πολλά ταξίδια που θα έπρεπε να κάνουν αν έπρεπε να κάνουν την ίδια διαδικασία από μόνοι τους. Ενθαρύνουμε επίσης τη χρήση του e-learning και mobile learning συστήματός μας που μειώνει ακόμα περισσότερο το οικολογικό μας ίχνος.
Εμπλεκόμαστε επίσης σε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στα κεντρικά μας γραφεία και ενθαρύνουμε τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας να ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο εφαρμόζοντας απλές μεθόδους και τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.:

  • Εκτύπωση διπλής όψεως
  • Ανακύκλωση χαρτιού και σκουπιδιών.
  • Ανακύκλωση μπαταριών στα γραφεία μας (συνεργασία με Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρονικών Στηλών - ΑΦΗΣ)
  • on-line συναντήσεις και video-conferences αξιοποιώντας τη πλατφόρμα Web Meetings της εταιρίας μας.

Ποικιλία

Υποστηρίζοντας την ίση ευκαιρία στην εργασία υποστηρίζουμε ανθρώπους από διάφορες εθνικότητες και κοινωνικά υπόβαθρα να συμμετάσχουν στο δίκτυο μας. Στα κεντρικά μας γραφεία, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους είναι γυναίκες, όπως; και η Αντιπρόδερος μας, ενώ πολλά γραφεία του διεθνούς δικτύου μας διοικούνται από γυναίκες CEO/MD. Είμαστε περήφανοι που το δίκτυο της DOOR πραγματικά ποικίλει και είναι πολυπολιτισμικό.

Εσωτερικά προγράμματα

Εσωτερικά προγράμματα της DOOR για Ηθική και Προστασία του Περιβάλλοντος. Υποχρεωτικά για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο και πρέπει να παρακαλουθούνται σε τακτικά διαστήματα από όλους τους εργαζόμενους.
- DOOR Πρόγραμμα Ηθικής Επίγνωσης
- DOOR Πρόγραμμα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Αυτά τα προγράμματα επιθεωρούνται και αναθεωρούνται συνεχώς.

Συνεργασία με την Action Aid


Η ομάδα της DOOR στην Ελλάδα υποστηρίζει το έργο της Action Aid της οποίας τα στελέχη άλλωστε μας έχουν εμπιστευτεί για την εκπαίδευσή τους. Είμαστε ανάδοχοι της Vestine απο το Γκιτέσι της Ρουάντα.

Η εταιρία μας στην Ελλάδα είναι διαχειρίστρια του www.over60.gr που είναι ένα portal που προσφέρει Δωρεάν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Στόχος μας είναι μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού στη τρίτη ηλικία. Προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε H/Y, Internet, χρήση Social Media κλπ. προκειμένου να βοηθήσουμε τα άτομα της τρίτης ηλικίας να αξιοποιήσουν τη τεχνολογία κατά της μοναξιάς. Τα σεμινάρια προσφέρονται δωρεάν από εθελοντές εκπαιδευτές αλλά και στελέχη της εταιρίας μας.


Τα κεντρικά μας γραφεία στη Γερμανία στηρίζουν το Νοσοκομείο Αντιμετώπισης Παιδικού Καρκίνου στο Mainz της Γερμανίας.

 
 logo small copyright 1 © 2017 DOOR GREECE. All rights reserved